Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Αποσπάσματα ομιλίας ΥΦΥΕΞ στην Βουλή για όλα τα θέματα του Απόδημου και της ομογένειας

Τα βασικότερα σημεία της ομιλίας του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιο και για θέματα απόδημου Ελληνισμού Γιάννη Αμανατίδη στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης στη Βουλή.

Τι είπε για επενδύσεις, ψήφο αποδήμου, εκπαιδευτικά, ΣΑΕ κ.α.

- Έχουμε ανοίξει έναν δίαυλο διαλόγου με τους ομογενείς σχετικά με την απόδοση κινήτρων για την ενθάρρυνση της Διασποράς να καταστεί πιο ενεργά μέρος των εθνικών προσπαθειών για τη δημιουργία επενδύσεων.

- Οι ομογενείς, διαθέτοντας τη διττή εμπειρία, είναι εξαιρετικοί πρεσβευτές και ικανοί διαπραγματευτές.

- μπορούν να διαμορφωθούν επιχειρηματικά δίκτυα και να επηρεασθεί θετικά η άμεση ροή ξένων επενδύσεων προς την Ελλάδα μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της ενεργοποίησης των απαραίτητων μηχανισμών.

- Μια ισχυρότερη σχέση μεταξύ του εθνικού κέντρου και της ελληνικής ομογένειας, είναι σκόπιμη και επείγουσα.

- Ιδιαίτερα σημαντικός είναι, επίσης, ο ρόλος που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι ελληνικής καταγωγής επιστήμονες στον απεγκλωβισμό από την κρίση, με δεδομένη τη σημασία της επιστήμης και της τεχνολογίας στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την οικονομική ανάπτυξη. Η επιστημονική συνεργασία και η μετατροπή του «brain drain» σε «brain circulation» μεταξύ της διασποράς και της Ελλάδας μπορεί να επηρεάσει θετικά την κατάσταση των διακρατικών κοινοτήτων.

- Εργαζόμαστε για μια αμφίδρομη στενότερη και ουσιαστικότερη σχέση  μεταξύ των ομογενών και του μητροπολιτικού κέντρου, επιδιώκοντας αφενός  την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων και την ικανοποίηση των πάγιων αιτημάτων τους όπως η εκπαίδευση, τα φορολογικά και συνταξιοδοτικά θέματα, η ψήφος του απόδημου ελληνισμού και αφετέρου την δυναμικότερη συμβολή τους στην εθνική υπόθεση της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, την ανάπτυξη του τουρισμού, την προσέλκυση επενδύσεων και ακόμα την πολιτιστική διπλωματία.

- με νομοθετική παρέμβαση  και επιδιώκοντας τη μέγιστη πολιτική συναίνεση αναθεωρούμε το οργανωτικό πλαίσιο  λειτουργίας του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην δημοκρατική αυτοοργάνωση του θεσμού, την ενίσχυση του κύρους του και της αποτελεσματικότητάς του εντός και εκτός συνόρων.

- έχουμε αρχίσει τη συζήτηση ως προς το θέμα της ψήφου των Ελλήνων της Διασποράς και ευελπιστώ ότι σε επόμενο στάδιο θα είμαστε σε θέση να συζητήσουμε και με τα κόμματα και να παρουσιάσουμε θέσεις για το ζήτημα αυτό.

- Υλοποιούμε αναβαθμισμένα προγράμματα φιλοξενίας, με στοχευμένες δράσεις και με την πρόβλεψη διατήρησης της επαφής με τους συμμετέχοντες καθώς και την επιστημονική  αξιοποίηση των συμπερασμάτων.

- θα αξιοποιήσουμε και θα συνεχίσουμε τις πολιτικές που διαχρονικά και συναινετικά έχουν εφαρμοστεί από την πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων, καθώς αυτές έχουν διαμορφωθεί και μέσα από τη λειτουργία της ειδικής μόνιμης επιτροπής της βουλής για τον ελληνισμό της Διασποράς.

Όσον αφορά τώρα την Πολιτιστική Διπλωματία, που επίσης εντάσσεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, παρά τα ισχυρά πολιτιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, αυτός ο τομέας παρέμενε μέχρι σήμερα αναιμικός. Η ανάπτυξή του οφείλει να ξεκινήσει από την κατανόηση των δυνατοτήτων που προσφέρει.
-Ένας άλλος κρίσιμος και ιδιαίτερα προνομιακός για τη χώρα μας τομέας είναι η Θρησκευτική Διπλωματία. Η δυναμική επανεμφάνιση της δημόσιας θρησκείας στην παγκόσμια σκηνή έχει πολύπλοκες επιπτώσεις.

Εκτός από το σεβασμό στο θρησκευτικό πλουραλισμό, πιστεύουμε ακράδαντα και στην αναγνώριση της πολιτιστικής διαφοράς.

-Για την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση του εξωτερικού. Τη δεκαετία 2010 με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης στην πατρίδα μας έχουμε ένα νέο κύμα μετανάστευσης προς χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, κυρίως προς τη Γερμανία, όπου λειτουργούν σχολεία αμιγούς ελληνικής εκπαίδευσης. Η νέα γενιά μεταναστών που περιλαμβάνει και γονείς μαθητών αγκάλιασε τα σχολεία αυτού του είδους, με αποτέλεσμα να σημειώνεται αύξηση του μαθητικού πληθυσμού σε αυτά.
Η εκπαιδευτική πολιτική είναι απαραίτητο να συνδυαστεί από τώρα με μία σειρά μέτρων που θα προσαρμόζουν στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και πολιτισμικές συνθήκες των Ελληνόπουλων του εξωτερικού και αυτών που παλιννοστούν, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τα μορφωτικά περιεχόμενα και τις μεθόδους διδασκαλίας.

Θεωρούμε ότι σημαντική συμβολή στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση του Ελληνισμού της Διασποράς έχουν οι διακρατικές συμφωνίες με τις χώρες υποδοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου