Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ.

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για την παγκόσμια κοινότητα και την Πατρίδα μας συγκυρία κλήθηκε η επιτροπή μας να διαμορφώσει έναν οδικό χάρτη για τη σχέση του Εθνικού μας Κέντρου με τον Ελληνισμό της Διασποράς. Κληθήκαμε να καταθέσουμε ένα πλαίσιο προτεραιοτήτων για τη σχέση της Ελληνικής Πολιτείας, του Ελληνικού Κοινοβουλίου με τον Απανταχού Ελληνισμό. 
Σε ένα κλίμα παγκοσμιοποίησης της βίας και της ανομίας, παγκοσμιοποίησης της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού ο πολιτισμός της Ειρήνης, της Ισονομίας και της Ισοπολιτείας, Εθνών, λαών και πολιτισμών, παραμένει ευχή και ελπίδα  της ανθρωπότητας.
Τα  ιδεώδη  του μέτρου και της αρμονίας, της δημοκρατίας,  η αξιοποίηση των διαφορών στο χτίσιμο ενός κόσμου πολυπολιτισμικού, τα  διαχρονικά ιδεώδη του Ελληνισμού, σήμερα δοκιμάζονται σε  παγκόσμια κλίμακα αλλά και παραμένουν, περισσότερο  από ποτέ, αναγκαία και χρήσιμα για τον παγκόσμιο πολιτισμό.
Η Ελλάδα και οι Κοινότητες της Ελληνικής διασποράς ,παραμένοντας συνεπείς και αποτελεσματικοί θεματοφύλακες αυτών των ιδανικών δεν υπηρετούν μόνο ένα εθνικό χρέος .
Υπηρετούμε ταυτόχρονα  οικουμενικά ιδεώδη και έναν πολυπολιτισμικό  κόσμο.
Η διατήρηση της Ελληνικής Πολιτισμικής Ταυτότητας, η ενίσχυση των θεσμών και των δεσμών επαφής ,επικοινωνίας, συνεργασίας, αλληλεγγύης,  μεταξύ Ελληνικής διασποράς και του Εθνικού κορμού, όπως και η μεγιστοποίηση της  χρήσιμης εμβέλειας και παρουσίας  των Ελλήνων της διασποράς ,στον κόσμο αποτελεί  πρώτιστο μέλημα  αυτής της επιτροπής αλλά και της Ελληνικής Πολιτείας.
Η  άμεση ανταπόκριση του Ελληνικού κράτους και των υπηρεσιών του, στον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα  του κόσμου, η άμεση και αποτελεσματική  επικοινωνία  μαζί του, αποτελεί χρέος, που η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει και ευνοεί  και η Ελληνική Πολιτεία οφείλει άμεσα και ουσιαστικά να διασφαλίσει .
         Το δικαίωμα ψήφου, το ιερό δικαίωμα της Ελληνικής διασποράς,  στη  συμμετοχή, στη συν –απόφαση,  στη χάραξη της πορείας του Ελληνισμού,  δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να παραμένει συνταγματική πρόβλεψη, άνευ αντικρίσματος. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε τον  συντομότερο δρόμο και τον καλύτερο τρόπο για την διασφάλιση του. Αναγκαία  και ικανή προϋπόθεση για την υλοποίησή της, όπως και για την υλοποίηση κάθε επιμέρους πολιτικής στον Απόδημο Ελληνισμό αποτελεί η πρώτιστη προτεραιότητα της συνολικής και εμπεριστατωμένης ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΥ ΓΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΑΣ.
Οφείλουμε να διατηρούμε άσβεστη τη ΜΝΗΜΗ του Εθνικού χρέους  στην Ελληνική Διασπορά και  να αναγνωρίζουμε αυτό το χρέος  και λόγο και έργο.
Διαρκές ζητούμενο αποτελεί η ΕΝΟΤΗΤΑ του Ελληνισμού. Σε κάθε δύσκολη στροφή της ιστορίας μας η ελκτική δύναμη της σχέσης  του Εθνικού Κέντρου προς  την ελληνική διασπορά μεγιστοποιείται, όταν η Ενότητα στο εσωτερικό μας , η εθνική και κοινωνική μας συνοχή μεγιστοποιούνται και καταξιώνονται.   
 Στη κατεύθυνση αυτή η Επιτροπή μας υιοθετώντας πλαίσιο συναντίληψης, συνεννόησης και συναίνεσης, χωρίς να καταργεί την ιδιοπροσωπία και τη διαφορετικότητα κομμάτων και προσώπων,  ανέλαβε δημιουργικές πρωτοβουλίες ενός επωφελούς ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, στη θέση του υφιστάμενου καθημερινού ζημιογόνου ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΘΟΡΑΣ μεταξύ των συλλογικοτήτων στο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής της Βουλής για τον Ελληνισμό της Διασποράς
 Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
TOY ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ.

Μετά από διεξοδική συζήτηση στη διάρκεια των δύο πρώτων συνεδριάσεων 3 Νοε. και 19 Νοε. τρέχοντος έτους, καταλήξαμε ομόφωνα και ομόθυμα στους  παρακάτω στόχους, που αποτελούν την πυξίδα και τον πλοηγό δράσης και πρωτοβουλιών της Επιτροπής μας.
Ακολουθούν οι Θεματικές Υποεπιτροπές επεξεργασίας, εισήγησης  και υλοποίησης των παρακάτω στόχων, με τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων μελών της Επιτροπής μας.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
1.     Συγκρότηση Εθνικής Στρατηγικής για τον Απόδημο Ελληνισμό σε πνεύμα συναντίληψης, συνεννόησης και συναίνεσης, στη βάση των δημοκρατικών αρχών, του ουμανισμού και του πολυπολιτισμού.
2.     Απογραφή-αποτύπωση (ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία) του ομογενειακού ελληνισμού με πρωτοβουλία Υπουργείου Εξωτερικών - Προξενείων και τη συνεργασία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
3.     Η ενίσχυση των υπαρχόντων θεσμών και δεσμών Αποδήμων-Εθνικού Κέντρου και η ανάδειξη νέων στη βάση των αμοιβαίων συμφερόντων. Η ενδυνάμωση της δυνατότητάς τους να μεγιστοποιούν τη χρησιμότητά τους και την επιρροή τους στη χώρα που ζουν με αμοιβαία επωφελείς πρωτοβουλίες, δράσεις και παρεμβάσεις. Πα.Δ.Ε.Ε. – Σ.Α.Ε. – Δίκτυα Πολιτικών, Επιστημόνων, Καλλιτεχνών, Επιχειρηματιών
4.     Διατήρηση και ενίσχυση της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας στις χώρες υποδοχής, με την ταυτόχρονη δυναμική  ένταξη των αποδήμων στα δρώμενα της «νέας πατρίδας»- ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ.
5.     ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Αξιοποίηση τόσο των  τμημάτων των Πανεπιστημίων, όσο και των Ινστιτούτων-Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
6.     Προτεραιότητα στον τομέα της Οικονομίας με στόχο την προσέλκυση μικρών και μεγάλων επενδύσεων από Ομογενείς στην Ελλάδα( από την κατασκευή εξοχικής κατοικίας μέχρι την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μέσω επενδυτικών project από το ΤΑΙΠΕΔ) – Φορολογικά Κίνητρα Επανεγκατάστασης
7.     Διαφάνεια, έλεγχος και απόλυτα κοστολογημένες πρωτοβουλίες(σχέση κόστους-οφέλους) της Επιτροπής, για να αποφευχθούν νοσηρά φαινόμενα του παρελθόντος.
8.     Αντιμετώπιση φαινομένων γραφειοκρατίας και κακοδιοίκησης , μέσα από τη λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Ομογενών (ΚΕΠΟ) , για την αντιμετώπιση της ταλαιπωρίας και της καταδυνάστευσης των Ομογενών( από την έκδοση διαβατηρίων και διπλωμάτων οδήγησης μέχρι την υλοποίηση  πρωτοποριακών επενδύσεων).
9.     Θεσμοθέτηση Διυπουργικού Οργάνου για τη συνολικοποίηση της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής και την αποφυγή αποσπασματικών. πολιτικών και μη συναρθρωμένων μέτρων πολιτικής.
10.      Ενίσχυση της δορυφορικής ERTSAT, της Φωνής της Ελλάδας και της ΕΡΤ3, με στόχο την αμφίδρομη ενημέρωση και πληροφόρηση Αποδήμων – Εθνικού Κέντρου, καθώς και την αξιοποίηση των Ομογενειακών Μέσων – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.
11.      Άμεση μέριμνα για το ΝΕΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ από νέους επιστήμονες, εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών. Η Πατρίδα ηττήθηκε αφού δεν κατάφερε να κρατήσει στους κόλπους της και να προσφέρει εργασία στους νέους επιστήμονες. Δεν πρέπει να χάσει και τη δεύτερη μάχη να διατηρήσει ζωντανή τη σχέση της με αυτούς(ανάγκες ελληνικής παιδείας  των παιδιών τους).
12.      Η ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ. Θέμα που χρήζει ειδικής συνεδρίασης μετά από σχετική επεξεργασία. Ποιοι, πού, πώς ψηφίζουν – Συμμετοχή Αποδήμων στο Εθνικό Κοινοβούλιο
 Άρθρο 51 παρ.4 « Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια.
13.      ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ – ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
14.      Ανοιχτή Γραμμή με τον οργανωμένο ομογενειακό Ελληνισμό.- Κοινότητες – ομοσπονδίες – Δίκτυα επιχειρηματιών, καθηγητών  πανεπιστημίου , καλλιτεχνών , επιστημόνων, δημοσιογράφων, που διακρίνονται και διαπρέπουν στις χώρες υποδοχής.
15.      Ενίσχυση – Υποστήριξη – Διασύνδεση με τις οργανώσεις των απανταχού ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ.
16.     Ο διακριτός ρόλος της Εκκλησίας στη διατήρηση και την προοπτική του απανταχού Ελληνισμού.
17.     Σκοπιμότητα, όροι και προϋποθέσεις, επαναλειτουργίας του Σ.Α.Ε.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1.     Ψήφος Ομογενών – Συμμετοχή τους στα κοινά
Εθνική Στρατηγική – ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
Συντονιστής:                        ΔΕΔΕΣ                     ΙΩΑΝΝΗΣ
                                   ΓΚΙΟΚΑΣ                 ΙΩΑΝΝΗΣ
                                   ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                   ΚΟΝΣΟΛΑΣ             ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ  ΠΕΤΡΟΣ
                                   ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                   ΠΑΠΠΑΣ                 ΧΡΗΣΤΟΣ
                                   ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2.     ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΙΑΣ – Πολιτιστικές Ανταλλαγές
      Συντονίστρια :        ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ                        ΜΑΡΙΑ
                                         ΔΕΔΕΣ                                  ΙΩΑΝΝΗΣ
                                         ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ                  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
                                         ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ                         ΧΡΥΣΟΥΛΑ
                                         ΡΙΖΟΥΛΗΣ                           ΑΝΔΡΕΑΣ
                                         ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ                ΠΑΝΟΣ
                                         ΣΤΥΛΙΟΣ                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                         ΤΑΣΣΟΣ                                ΣΤΑΥΡΟΣ
3.     Οικονομία – Επενδύσεις – Κίνητρα Επανεγκατάστασης
      Συντονιστής:          ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ                  ΙΩΑΝΝΗΣ
                                         ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ                      ΦΩΤΕΙΝΗ
                                         ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                         ΚΑΤΣΙΚΗΣ                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                                         ΚΟΝΣΟΛΑΣ                         ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ              ΠΕΤΡΟΣ
                                        
4.     Σχέσεις Ομογενών – Ελληνικής Διοίκησης – Κ.Ε.Π.Ο. – ΝΕΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
        Συντονίστρια :        ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ                   ΟΛΥΜΠΙΑ
                                         ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ                     ΙΩΑΝΝΗΣ
                                         ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
                                         ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ                  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
                                         ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ                      ΑΝΔΡΕΑΣ

5.     Σχέση Επιτροπής με τα Δίκτυα των Αποδήμων – Πα.Δ.Ε.Ε. – Εκκλησία – Ομοσπονδίες
      Συντονίστρια:         ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ                      ΕΥΗ
                                         ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ                     ΙΩΑΝΝΗΣ
                                         ΓΡΕΓΟΣ                                ΑΝΤΩΝΙΟΣ
                                         ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ
                                         ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ                         ΧΡΥΣΟΥΛΑ
                                         ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                         ΚΑΤΣΙΚΗΣ                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                                         ΜΑΡΚΟΥ                              ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
                                         ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ                      ΑΝΔΡΕΑΣ
                                         ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ                       ΕΛΕΝΗ
                                         ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ                    ΟΛΥΜΠΙΑ
                                        

6.     Δίκτυα Επικοινωνίας Εθνικού Κέντρου Ομογένειας, ΕΡΤSAT, Φωνή της Ελλάδας, ΕΡΤ3, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
      Συντονιστής:          ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                         ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ                      ΦΩΤΕΙΝΗ
                                         ΚΑΒΒΑΔΙΑ                           ΑΝΝΕΤΑ
                                         ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ

                                         ΡΙΖΟΣ                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου