Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Πρόσκληση σε ανοιχτή συζήτηση με θέμα « Το νέο νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και οι ιδιαιτερότητες της Γαλλίας ».

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016, 19:30 στο Ελληνικό Σπίτι
Αυτήν τη στιγμή το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας επεξεργάζονται νέο νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Οι εργασίες της Επιτροπής έχουν αρχίσει και θα ολοκληρωθούν στο τέλος Μαρτίου 2016. Οι φορείς της ομογένειας έχουν κληθεί να καταθέσουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά.
Η Ελληνική Κοινότητα Παρισιού και περιχώρων καλεί σε ανοιχτή συζήτηση τους γονείς, τους Συλλόγους γονέων, τους εκπροσώπους ελληνικών συλλόγων, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους επιστήμονες, τους ειδικούς στην εκπαίδευση και στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Η Κοινότητα θεωρεί τη συνάντηση αυτή απαραίτητο πρώτο βήμα και περιμένει από όλους σας προτάσεις για ένα από τα σημαντικότερα θέματα της ελληνικής ομογένειας. Πρόκειται για ένα επείγον ζήτημα λόγω του λίγου χρόνου που απομένει μέχρι το Μάρτιο.
Μπορείτε να στείλετε τις προτάσεις σας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε περίπτωση αδυναμίας να παρευρεθείτε στη συγκέντρωση.

Πηγή: http://diaspora-grecque.com/modules/altern8news/article.php?storyid=4956

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου