Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

Mετεγγραφές μαθητών Γ’ τάξης Ελληνικών Γενικών Λυκείων εξωτερικού σε Γενικά Λύκεια της ημεδαπής για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις σχολικού έτους 2015-2016

Το υπουργείο Παιδείας με έγγραφο προς τα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης Εξωτερικού ζητά έως και τις 22-04-2016 να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεγγραφής των μαθητών της Γ’ τάξης των Ελληνικών Γενικών Λυκείων εξωτερικού, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των Γενικών Λυκείων της ημεδαπής.

Για τις παραπάνω μετεγγραφές και μόνο, δεν απαιτείται έγκριση για εκπρόθεσμη μετεγγραφή αλλά βεβαίωση του Συντονιστή Εκπαίδευσης ότι οι μετεγγραφές αυτές γίνονται λόγω της συμμετοχής των προαναφερόμενων μαθητών στις πανελλαδικές απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των Γενικών Λυκείων της ημεδαπής. Τα ατομικά δελτία, στα οποία θα αναγράφεται η προφορική βαθμολογία των δυο τετραμήνων, θα θεωρούνται από τον Συντονιστή εκπαίδευσης και θα παραδίδονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στους ενδιαφερόμενους μαθητές, ώστε να τα προσκομίσουν έγκαιρα στο σχολείο όπου πρόκειται να μετεγγραφούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου