Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Ένσταση της Κοινότητας Ντίσελντορφ κατά του συνεδρίου της ΟΕΚ

Ένσταση κατά του τελευταίου συνεδρίου της Ομοσπονίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας κατέθεσε η Ελληνική Κοινότητα Ντίσελντορφ όπως προκύπτει από την επιστολή που δημοσιοποίησε. 

Η ένσταση:

Ιστορικό 
Στις 21 & 22.05 .2016 στο συνέδριο της ΟΕΚ (Bundesverband griechischer gemeinden),Tις εργασίες του Συνεδρίου διηύθυνε τριμελές προεδρείο αποτελούμενο από τους Κώστα Δημητρίου, πρόεδρο της ΟΕΚ, και τα μέλη του προεδρείου Γιώργο Παπαδόπουλο και Νίκο Αθανασιάδη.
Με αδιαφάνεια δίχως ενημέρωση προς το ΔΣ της ΕΚ του Ντίσελντορφ ,απεδέχθησαν ως εκπροσώπους της ΕΚ τους Γ.Ρούγα και Α.Τσιγάρα.
Μέρος 1ο
Μετά τις εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ της ΕΚ του Ντίσελντορφ της 22.03.2015, την συγκρότηση σε σώμα στις 03.04.2015 την από 08.04.2015 σύγκλησης της πρώτης Τακτικής συνεδρίασης του νέου ΔΣ της ΕΚ και των νομίμων εκπροσώπων του, που συνήλθε κατά απόλυτη πλειοψηφία,(την αναγνώριση από το Amtsgericht),ζήτησε το νέο ΔΣ από τον Γ Ρούγα την παράδοση του ποσού των 3.918,32Ευρώ του ταμείου της ΕΚ.
Μετά την από 28.05.2015 μήνυση του ΔΣ( που κατά πλειοψηφία αποφάσισε), κατά του Γ Ρούγα για το αδίκημα της υπεξαίρεσης του ποσού των 3.918,32 Ευρώ,από το ταμείο της ΕΚ. 
Μετά από την ΤΣ της ΕΚ του Ντίσελντορφ στις 29.05.2015 και τα πρακτικά αυτής.
Μετά την από 09.06.2015 Επιστολή μας στην Διέυθυνση απόδημου Ελληνισμού.
Μετά την μήνυση που κατέθεσε το ΔΣ της ΕΚ του Ντίσελντορφ που κατά πλειοψηφία αποφάσισε κατά του Α. Τσιγάρα,στις 19.06.2015.
Μετά την ΤΣ της ΕΚ της 13.07.2015 και τα πρακτικά αυτής.
Μετά από την με αρ.πρωτ.19 ΕΞΓΑΝ ,καταγγελία στις 31.08.2015 του ΔΣ της ΕΚ στο Amtsgerich,που βρίσκεται στην Werdener Straße 1 ,Düsseldorf 40227.
Μέρος 2ο
Όποιοσδήποτε από τους παραπάνω ή άλλος για λογαριασμό της ΕΚ του Ντίσελντορφ ,συμμετείχε σε ψηφίσματα που από αυτά απορρέει εκπροσώπηση της ΕΚ και ειδικότερα δίχως την έγκριση του ΔΣ της ΕΚ ,είναι άκυρη παράνομη και καταχρηστική.
Ειδικότερα οι αυτοί συμμετέχοντες ενήργησαν με δόλο και η ενέργειά τους αυτή της παράνομης συμμετοχής εμφανίζει ιδιοτέλεια με ανυπακοή σε νόμους κανονισμούς και αποφάσεις. 
Οι εκκρεμότητες ποινικής πλέον φύσεως των Γ.Ρούγα και Α.Τσιγάρα με την ΕΚ του Ντίσελντορφ βάσει του BGB (§ 34 Αποκλεισμός από την ψηφοφορία <<Ένα μέλος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία, όταν η απόφαση αυτή αφορά τη διεξαγωγή μιας νομικής συναλλαγής μαζί του ή την έναρξη ή την έκβαση της διαφοράς μεταξύ του ιδίου και συλλόγου.>>) καθιστούν την συμμετοχή τους παράνομη .
Εξάλλου με την παράνομη αυτή συμμετοχή των παραπάνω προσώπων επήλθε αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος.
Πιστεύουμε βάσιμα και αληθινά πως αυτός ήταν και ο σκοπός των μελών του ΔΣ της ΟΕΚ με τον τρόπο που ενήργησαν.
Δείγματα έδειξαν με την καταστρατήγηση του άρθ.9 του καταστατικού της ΟΕΚ ,που αναφέρει ρητά πως Το Συνέδριο γίνεται κάθε δύο ( 2 ) χρόνια τακτικά.
Το 21ο συνέδριο έγινε το 2009 και το 22ο έγινε το 2016....
Για τους παραπάνω λόγους και τα πραγματικά περιστατικά
ΖΗΤΟΥΜΕ
Από το δικαστήριο να ακυρώσει το αποτέλεσμα των εκλογών της ΟΕΚ ,στις οποίες παράνομα έλαβαν μέρος οι παραπάνω συμμετέχονες.
Να μην εγγράψει το αποτέλεσμα των εκλογών ως έγγυρο.
Για το ΔΣ
Η Πρόεδρος                Η Αντιπρόεδρος                Ο Ταμίας
Ζαχαριά Γ                   Μαρκοπούλου Μ                Τάσιας Β

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου