Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

Ελλάδα: Δεν θα επιστραφούν φόροι - θα συμψηφιστούν με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α

Επειδή δεχόμαστε ερωτήματα (απόδημους) σχετικά με τις επιστροφές φόρων σε περίπτωση που φυσικά πρόσωπα έχουν πιστωτικό εκκαθαριστικό σημείωμα μεταφέρουμε την πρόθεση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων να συμψηφίσει τα ποσά των επιστροφών φόρου που δικαιούνται οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι με τις οφειλές τους από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
Ουσιαστικά, μετην παρακράτηση των επιστροφών από τους  φόρους εισοδήματος θα εισπραχθεί νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο ένα μεγάλο μέρος από τα 2,65 δισ. ευρώ του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου