Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Η ανασκόπηση του 6ου συνεδρίου της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στο Ναύπλιο

Στη σελίδα της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης δημοσιεύτηκε η ανασκόπηση του 6ου συνεδρίου της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο στις 4 και 5 Νοεμβρόυ 2016.

Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης βρίσκεται η συνεργασία μεταξύ ελληνικών και γερμανικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης επί συγκεκριμένων θεμάτων. Στο προσκήνιο δεν βρίσκεται η «υψηλή» πολιτική, αλλά η αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. Η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ ελλήνων και γερμανών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδημόνων και ενδιαφερόμενων μερών από τις δύο χώρες βρίσκεται στην καρδιά της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.

Την ανασκόπηση μπορείτε να διαβάσετε 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου