Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

ΕΥΡ. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Με την ευκαιρία συμπλήρωσης της πρώτης δεκαετίας (2007-2017) από την ίδρυση των Παγκόσμιων Επιστημονικών και Πολιτιστικών Συνεδρίων «Βυζαντινός Μουσικός Πολιτισμός» η Επιτροπή Οργάνωσης και Επιστημονικής Διεύθυνσής τους
προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό ποίησης στην ελληνική γλώσσα, με θέμα το Βυζάντιο (εμπνεύσεις από την βυζαντινή ποίηση, τα γράμματα, τη μελουργία, την αρχιτεκτονική, την εικονογραφία, την ιστορία και τα θρυλούμενα).

Με τη συγκεκριμένη διαγωνιστική πρωτοβουλία τιμούμε επίσης
· τα 1150 χρόνια από τη «Μακεδονική Αναγέννηση» στο Βυζάντιο  (867-1056 μ.Χ.)
· τους 25 αιώνες από τη γέννηση (517?) του κορυφαίου λυρικού της ελληνικής αρχαιότητας, Πίνδαρου 
· τα 100 χρόνια από την έκδοση του ιστορικού μουσικολογικού έργου  «Η Παρασημαντική της Βυζαντινής Μουσικής» του  Κωνσταντίνου Α. Ψάχου
Ο Διαγωνισμός αποτελεί φιλεκπαιδευτική και πολιτιστική δραστηριότητα  ενταγμένη στο πλαίσιο  των μορφωτικών προγραμμάτων των Παγκόσμιων Επιστημονικών και Πολιτιστικών Συνεδρίων «Βυζαντινός Μουσικός Πολιτισμός».
Πολυμελής Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής αποτελούμενη από διακεκριμένες 
προσωπικότητες των Γραμμάτων, θα επιδώσει τρία βραβεία και είκοσι επαίνους σε πανηγυρική εσπερίδα, που θα διοργανωθεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης, όπου και θα εγκαινιασθεί 
έκθεση  ιστορικών ντοκουμέντων από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα και θα προβληθεί ένα οπτικό απάνθισμα μουσικών-χορωδικών έργων, που συνόδευσαν τα Συνέδρια «Βυζαντινός Μουσικός Πολιτισμός» στα χρόνια 2007, 2009, 2011 και 2013

ΟΡΟΙ
1.Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε έλληνας απανταχού της γης (Ελλάδα-Κύπρος-Ομογένεια) ή αλλοδαπός ελληνιστής/ελληνομαθής ανεξαρτήτως ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών Λυκείου και των φοιτητών. 
Σημ.: Στους μαθητές Λυκείου θα επιδοθούν τρία (α΄,β΄,γ΄) ειδικά βραβεία
2.Κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει με ένα μόνον αδημοσίευτο ποίημα στην ελληνική γλώσσα το οποίο δεν ξεπερνά τις δύο σελίδες Α4.
3.Θα απονεμηθούν τρία (Α΄,Β΄,Γ΄) βραβεία και δέκα έπαινοι.
4.Τα ποιήματα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση euarceart@gmail.com  σε μορφή word (doc ή docx) ή pdf,  ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: EUARCE – Αναπαύσεως 14A’,  190 02 Παιανία, GREECE
5.Η ταχυδρομική αποστολή περιέχει το ποίημα σε πρωτότυπο έγγραφο (όχι φωτοαντίγραφο), σε τριπλούν και υπογεγραμμένο.
6.Κάθε αποστολή – ηλεκτρονική ή ταχυδρομική – περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία του διαγωνιζόμενου:
-Όνοματεπώνυμο  -  Επάγγελμα/ιδιότητα  -  Διεύθυνση κατοικίας (πλήρης)  -  Τηλέφωνο  -  E-mail
6.Κάθε αποστολή συνοδεύεται με το χρηματικό ποσό των €15 που αποστέλλεται με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση: EUARCE – Αναπαύσεως 14A’,  190 02 Παιανία, GREECE ή με τραπεζική επιταγή:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡ...
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
IBAN: GR1301101610000016129650707 
SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): ETHNGRAA
Στις επιταγές πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου.
Σημ.: το χρηματικό ποσό προορίζεται για την κάλυψη μέρους των δαπανών σε κρίτρα, γραμματειακή υποστήριξη του διαγωνισμού, κ.λ.π.
7. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των ποιημάτων είναι η 1η Μαρτίου 2017
                                                                                                    
                                                                                                     Παιανία, 1 Δεκεμβρίου 2016
                                                                         Από τη Γραμματεία EUARCE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου