Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

Γερμανία: Τι συμβαίνει με την άδεια σε ασθένεια, απόλυση, αλλαγή εργοδότη και ... θάνατο

Ασθένεια στις διακοπές
Ασθένεια που προκύπτει στη διάρκεια των διακοπών δεν μετράει ως άδεια. Ο εργαζόμενος όμως οφείλει να ενημερώσει αμέσως τον εργοδότη, χρειάζεται χαρτί γιατρού που θα πιστοποιεί την ασθένεια και δεν μπορεί επίσης να παρατείνει -χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον
εργοδότη- τις διακοπές προσθέτοντας τις ημέρες ασθένειας στις διακοπές του.

Μεταφορά άδειας σε περίπτωση ασθένεια διαρκείας
Κανονικά όλη η άδεια ενός έτους πρέπει να έχει δοθεί στον εργαζόμενο το αργότερο μέχρι 31 Μρτίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση όμως ασθένειας διαρκείας ο εργαζόμενος δεν χάνει την άδειά του η οποία παρατείνεται για έναν τουλάχιστον χρόνο ακόμη.
Έτσι π.χ. η άδεια του 2017 χάνεται το νωρίτερο στις 31.03.2019

Υπόλοιπο αδείας σε περίπτωση απόλυσης

Στις περισσότερες περιπτώσεις η άδεια συνυπολογίζεται στο χρονικό διάστημα μέχρι την απόλυση και δεν επιτρέπεται η πληρωμή της καθώς ο νομοθέτης διευκρινίζει ότι πρόκειται για ξεκούραση και όχι ένα επιπλέον έσοδο.

Χρόνος αναμονής για άδεια σε περίπτωση νέας εργασιακής σχέσης 
Για να δικαιούται ο εργαζόμενος την ετήσια του άδεια πρέπει να έχει εργαστεί τουλάχιστον 6 μήνες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τους πρώτους μήνες δεν δικαιούται καθόλου άδεια. Για κάθε μήνα ο εργαζόμενος δικαιούται το 1/12 της ετήσιας του άδειας.

Δεν χάνεται η υπόλοιπη άδεια ακόμη και σε περίπτωση θανάτου
Σε περίπτωση θανάτου το υπόλοιπο της αδείας το δικαιούται η οικογένειά του η οποία μπορεί να αιτηθεί στον εργοδότη χρήματα που αντιστοιχούν στην άδεια (υπόλοιπη). Αποτελεί απόφαση του Ευρωπαικού Δικαστηρίου.

Πηγή: DGB, Ομοσπονδία Γερμανικών Συνδικάτων, Επιμέλεια ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου