Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Γερμανία: Φοιτητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο έχουν λιγότερες επιτυχίες

Πάνω από το 1/4 των φοιτητών στην Γερμανία είναι αλλοδαποί, είτε έχοντας μεταναστεύσει από άλλες χώρες είτε ζουν στην Γερμανία εδώ και χρόνια. 

Και οι δυο προηγούμενες κατηγορίες διακόπτουν σε μεγαλύτερο βαθμό πρόωρα τις σπουδές τους από ότι οι ντόπιοι φοιτητές ή έχουν χειρότερους σε μέσο όρο βαθμούς στις εξετάσεις. Σε αυτό το αποτέλεσμα κατέληξε το  SVR-Forschungsbereich* το οποίο εξετάζει
την κατάσταση των φοιτητών ανά κατηγορίες μεταναστών.

Ως λόγοι αναφέρονται κυρίως οι γλωσσικές και οικονομικές δυσκολίες,  αλλά και η κοινωνική απομόνωση. Πολλές φορές, οι κοινωνικοοικονομικοί λόγοι οδηγούν στο ξεκίνημα των σπουδών με μειονεκτήματα. 

Οι 500.000 αλλοδαποί από το σύνολο των 2,8 εκ φοιτητών  στην Γερμανία έχουν γεννηθεί ή μεγαλώσει στην Γερμανία και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινότητα. 

Πολλοί όμως δυσκολεύονται να κατανοήσουν εξειδικευμένα - επιστημονικά κείμενα ή να τα προφέρουν. Οι γονείς τους συνήθως δεν μπορούν να βοηθήσουν, ενώ σχεδόν οι μισοί από αυτούς εισέρχονται στα πανεπιστήμια με χαμηλότερους βαθμούς ή μέσω "τρίτων" δρόμων (π.χ. Fachschulen). Επίσης, η έρευνα υπογραμμίζει ότι αποτελούν τους "πρώτους" φοιτητές στην οικογένεια, δηλ. οι γονείς δεν είχαν φοιτήσει σε πανεπιστήμια. 

Οι άλλοι 250.000 φοιτητές προέρχονται από το εξωτερικό με στόχο τις σπουδές. Επειδή συνήθως έρχονται στη Γερμανία σε ηλικία για σπουδές αντιμετωπίζουν προβλήματα με την γλώσσα. Το 1/3 από αυτούς δεν μιλάει καθόλου γερμανικά, αλλά και η φιλοσοφία σπουδών στα γερμανικά πανεπιστήμια τους είναι ξένη. 

* Der Sachverständigenrat geht auf eine Initiative der Stiftung Mercator und der VolkswagenStiftung zurück. Ihr gehören sieben Stiftungen an:
Stiftung Mercator, VolkswagenStiftung, Bertelsmann Stiftung, Freudenberg Stiftung, Robert Bosch Stiftung, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und Vodafone Stiftung Deutschland.

Πηγή: Magazin.de

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου