Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Διαμαρτυρία ΕΛΜΕ (εκπαιδευτικοί) ΒΡ Βεστφαλίας για ελληνόγλωσση

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας αποφάσισε να απευθυνθεί σε εσάς προκειμένου να εκφράσει την έντονη δυσφορία των συναδέλφων που υπηρετούν στα σχολεία της περιοχής μας

Τα τελευταία δυο χρόνια το Υπουργείο παρουσιάζεται αδύναμο να διαμορφώσει μια μακρόπνοη πολιτική, θέτοντας αντιφατικούς
στόχους που απειλούν να αποδιοργανώσουν και εντέλει να καταστήσουν τα αμιγή ελληνικά σχολεία μη βιώσιμα. Έτσι από τη μία πλευρά, δηλώνει   πως η μείωση του κόστους λειτουργίας των σχολείων του εξωτερικού δεν μπορεί να είναι πρωταρχικός στόχος(!) έναντι του καινοφανούς αξιώματος της “κινητικότητας των υπαλλήλων στο εξωτερικό” και την ίδια στιγμή αφήνει τα σχολεία  υποστελεχωμένα με  τη διεξαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας να είναι προβληματική  από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της σχολικής χρονιάς.

Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία δύο χρόνια -σχεδόν εμμονικά- επιμένει στην πολιτική του αποκλεισμού από τις αποσπάσεις στο εξωτερικό όσων από τους εκπαιδευτικούς έχουν συμπληρώσει πενταετή υπηρεσία στο εξωτερικό -και παρά το γεγονός πως επιθυμούν να υπηρετήσουν λαμβάνοντας αποκλειστικά τις τακτικές τους αποδοχές- προτάσσοντας την ίδια στιγμή στις λίστες όσους εκπαιδευτικούς αιτούνται απόσπασης με επιμίσθιο. Η παραπάνω πολιτική επιλογή σε συνδυασμό με το -εδώ και χρόνια- διαπιστωμένα μειωμένο ενδιαφέρον των συναδέλφων να αποσπαστούν στο εξωτερικό, είχε σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη τραγικών ελλείψεων σε ειδικότητες όπως οι μαθηματικοί, οι φυσικοί και οι φιλόλογοι. Εκατοντάδες ώρες χαμένων μαθημάτων, περικοπές ωρών ακόμα και σε βασικά μαθήματα, τμήματα κατευθύνσεων που λειτούργησαν με πλέον των 30 μαθητών, καθηγητές που αναγκάστηκαν να υποστούν προσαύξηση ωραρίου, μετακινούμενοι από σχολείο σε σχολείο για να διδάξουν μαθήματα “συναφών” ειδικοτήτων συνέθεσαν την εικόνα  της διάλυσης και της  υποβάθμισης των σχολείων μας κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Η κατάσταση για τη νέα σχολική χρονιά προμηνύεται ακόμα δυσκολότερη καθώς ένα χρόνο μετά την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου ακόμα δεν έχει εκδοθεί η εγκύκλιος των παρατάσεων και των νέων αποσπάσεων, με αποτέλεσμα οι καθηγητές που ήδη βρίσκονται στο εξωτερικό να αδυνατούν να προβούν σε έναν στοιχειώδη οικογενειακό προγραμματισμό. Την ίδια στιγμή που τα σχολεία στενάζουν εξαιτίας της υποστελέχωσης, το Υπουργείο αρνείται επίμονα να προχωρήσει στην παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτικούς προκειμένου να παραμείνουν ή να αποφασίσουν να αιτηθούν απόσπασης στο εξωτερικό. Το αίτημα για επαναφορά της πενταετίας με επιμίσθιο δεν γίνεται αποδεκτό παρά το γεγονός πως αποδεδειγμένα συμβάλει τόσο στην εξοικονόμηση σε σχέση με την απόσπαση  για τρία χρόνια, όσο και στην κάλυψη κάποιων από τα κενά.

Η τελευταία μάλιστα Υ.Α. (Φ821/85747/Η2/1888-31.052017) δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία καθώς φαίνεται να συνεχίζει μια πολιτική σταθερής απομάκρυνσης από μια στοιχειωδώς συνετή διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και πόρων. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στην εν λόγω απόφαση και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 2 παρ. 7, γίνεται αναφορά για το χωρισμό  των υποψηφίων προς απόσπαση αποκλειστικά με βάση τη γλωσσομάθεια, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για πίνακες με και χωρίς επιμίσθιο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ακόμα και για τις νέες αποσπάσεις όσοι από τους συναδέλφους θα αιτηθούν να αποσπαστούν λαμβάνοντας αποκλειστικά τις τακτικές τους αποδοχές δεν προηγούνται στους αξιολογικούς πίνακες, με αποτέλεσμα το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών που θα αποσπώνται στο εξής να λαμβάνει επιμίσθιο.

Καθώς μάλιστα έχουν προηγουμένως αποκλειστεί όσοι εκπαιδευτικοί θα επιθυμούσαν να υπηρετήσουν πέραν της πενταετίας, και προφανώς το Υπουργείο γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι η πολιτική του θα δημιουργήσει κενά που δύσκολα θα καλυφθούν, επιχειρεί με πλάγιο τρόπο να προχωρήσει σε προσαύξηση ωραρίου χωρίς αποζημίωση. Έτσι στο άρθρο 7 της τελευταίας Υ.Α. ορίζεται ότι το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο εξωτερικό δύναται να προσαυξηθεί έως και 3 ώρες με απόφαση του οικείου Συντονιστή εκπαίδευσης. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι η προσαύξηση ωραρίου είχε θεσπιστεί  προκειμένου να καλυφθούν κενά μέχρι και 12 ωρών, κενά δηλαδή που δεν δικαιολογούσαν την  απόσπαση εκπαιδευτικού από την Ελλάδα. Η εφαρμογή της παραπάνω πρόβλεψης χωρίς προϋποθέσεις θα οδηγήσει σε μόνιμη προσαύξηση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Σας καλούμε λοιπόν, να δράσετε  άμεσα προκειμένου να εξορθολογιστεί ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι αποσπάσεις στο εξωτερικό προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα σχολεία θα είναι επαρκώς στελεχωμένα και μάλιστα με τρόπο που δεν θα καθιστά τη διατήρηση των σχολείων ιδιαιτέρως ακριβή, άρα θα εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα τη διατήρηση του θεσμού των ελληνικών αμιγών σχολείων.

ΕΛΜΕ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΗΝΑΝΙΑΣ-ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                                             Η Γενική Γραμματέας

Σπυρίδων Λαμπρινός                                                                                    Αντιγόνη Κοροβέση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου