Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

Eυρώπη: Πόσο είναι το εργατικό και μισθολογικό κόστος στις χώρες της Ε.Ε. - ΠΙΝΑΚΕΣ

Οι εργοδότες στον τομέα της παραγωγής και των οικονομικών υπηρεσιών στην Ε.Ε. (28 κρατών) πλήρωσαν το 2017 μέσο όρο για κάθε εργατική ώρα 26,30 €, (+ 2,2% από το 2016) ενώ στις χώρες της οικονομικής ζώνης του ευρώ (19 χώρες) 30,60 € δηλ. +1.8% σε σύγκριση με πέρσι  (Πίνακας 1).

Στον Πίνακα 2 είναι ο κατάλογος των χωρών της Ε.Ε. και το επιπλέον κόστος που
πληρώνει ο εργοδότης στο μεικτό εισόδημα του εργαζομένου (στα 100 €)

Μέσο όρο
ανά ώρα   
Μεταβολή σε % σε σχέση με 2016
Europäische Union (EU 28)
26,30
2,2
Euro-Währungsgebiet (EU 19)
30,60
1,8
Dänemark
43,60
1,7
Belgien
41,70
1,2
Schweden
41,70
1,9
Luxemburg
37,30
2,2
Frankreich
36,80
1,4
Deutschland
34,50
2,2
Niederlande
34,10
1,9
Österreich
33,70
2,4
Finnland
33,40
– 0,8
Irland
29,80
2,1
Italien
27,30
0,9
Vereinigtes Königreich
26,80
2,7
Spanien
21,30
0,7
Slowenien
16,90
5,6
Zypern
15,90
1,0
Griechenland
14,30
2,8
Portugal
13,40
1,7
Malta
12,80
2,2
Estland
12,20
7,8
Slowakei
11,40
6,1
Tschechische Republik
11,30
7,7
Kroatien
9,20
5,3
Ungarn
9,20
8,4
Polen
9,00
6,8
Lettland
8,50
6,6
Litauen
8,20
9,6
Rumänien
6,10
12,9
Bulgarien
4,90


Μισθολογικό κόστος
Πόσα € πληρώνει ένας εργοδότης επιπλέον ενός μεικτού εισοδήματος των 100 €


Χώρες της Ε.Ε.


Europäische Union (EU 28)                          
31


Euro-Währungsgebiet (EU 19)
34


Schweden
49


Frankreich
46


Belgien
43


Griechenland
41


Litauen
41


Slowakei
37


Tschechische Republik
37


Italien
37


Estland
36


Österreich
36


Spanien
35


Niederlande
31


Deutschland
28


Portugal
27


Lettland
26


Finnland
26


Rumänien
25


Ungarn
24


Polen
22


Slowenien
20


Zypern
20


Vereinigtes Königreich
19


Bulgarien
18


Irland
18


Kroatien
18


Dänemark
16


Luxemburg
14


Malta
9Πηγή: Eurostat, Ευρωπαική Στατιστική Υπηρεσίας, Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία  με στοιχεία Μαίου 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου