Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Γερμανία: Ελάχιστος μισθός - ευχαριστημένοι εργαζόμενοι

Των Miriam Rehm and Toralf Pusch που δημοσιεύθηκε στο Social Europe στις 11/7/2017

Ο νόμιμος κατώτατος μισθός βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα της εργασίας και την ικανοποίηση από την εργασία
των χαμηλόμισθων εργαζομένων στη Γερμανία. Οι ωρομίσθιοι και οι ακαθάριστοι μισθοί αυξήθηκαν μετά την εισαγωγή του, παρά τη μείωση του χρόνου εργασίας. Αν και οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων με κατώτατους μισθούς έχουν γίνει πιο απαιτητικές, οι εργαζόμενοι έχουν επίσης σημειώσει ένα νέο τύπο μανατζεμεντ που τους παρέχει περισσότερα κίνητρα, μια βελτιωμένη ατμόσφαιρα μεταξύ των συναδέλφων και μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Η αύξηση των χαμηλότερων μισθών φαίνεται ότι οδήγησε τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τον φόρτο εργασίας αφενός και να επικεντρωθούν στην κινητοποίηση των εργαζομένων αφετέρου.

Ο ελάχιστος μισθός στη Γερμανία
Ποιες είναι οι συνέπειες των κατώτατων μισθών; Οι μακροοικονομικές επιπτώσεις, ιδίως οι επιπτώσεις στην απασχόληση, κυριαρχούν στον οικονομικό διάλογο. Το γερμανικό παράδειγμα έδειξε (και πάλι) ότι οι κατώτατοι μισθοί είναι αποτελεσματικοί στην αύξηση των χαμηλά αμειβόμενων θέσειων εργασίας - κυρίως χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Δεδομένου ότι ο ελάχιστος μισθός των € 8,50 εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 2015 (αυξήθηκε σε € 8,84 το 2017), η αύξηση της απασχόλησης στη Γερμανία παρέμεινε ισχυρή και η ανεργία εξακολούθησε να μειώνεται. Ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη έχουν δείξει παρόμοια σταθερά πρότυπα. Οι προβλέψεις πολλών Γερμανών οικονομολόγων, βασισμένες κυρίως σε τυποποιημένες νεοκλασικές συλλογιστικές και προσομοιώσεις, ότι ένας ελάχιστος μισθός θα οδηγούσε σε απώλειες θέσεων εργασίας μεγάλης κλίμακας αποδείχθηκε αβάσιμος. Μόνο οι αποκαλούμενες μίνι θέσεις εργασίας (οριακή απασχόληση με μερική απασχόληση) μειώθηκαν αισθητά στις αρχές του 2015. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις χαμένες μίνι θέσεις εργασίας αναβαθμίστηκαν σε κανονική, ασφαλισμένη απασχόληση.

Επιδράσεις στους υπαλλήλους
Αλλά τι σημαίνουν οι υψηλότεροι μισθοί για την ποιότητα της εργασίας και την ικανοποίηση από την εργασία των χαμηλόμισθων  που πλήττονται από τους κατώτατους μισθούς; Πώς αντιδρούν οι επιχειρήσεις στην αυστηρότερη καταγραφή του χρόνου εργασίας και των υψηλότερων ωριαίων αμοιβών; 

Αναλύσαμε δεδομένα από περισσότερες από 13.000 συνεντεύξεις από τη βάση δεδομένων PASS της IAB. Περιέχει σχεδόν 350 εργαζόμενους που κερδίζουν λιγότερα από τον κατώτατο μισθό το 2014 (και εξακολουθούν να απασχολούνται στην ίδια θέση το 2015) και μια ομάδα ελέγχου περίπου 450 εργαζομένων με μισθούς μόλις πάνω από το επίπεδο των μισθών το 2014 Ίδια δουλειά το 2015) ..
Υψηλότεροι μισθοί, λιγότερες ώρες

Η σύγκριση και των δύο ομάδων εργαζομένων δείχνει ότι ο ελάχιστος μισθός έχει λειτουργήσει. Όπως είχε προβλεφθεί, ο ωριαίος μισθός των ερωτηθέντων εργαζομένων κατώτερων μισθών αυξήθηκε από 6,70 ευρώ σε 8,20 ευρώ, ένα εντυπωσιακό 22%. Αυτό είναι ένα πολλαπλάσιο της αύξησης των μισθών στην ομάδα ελέγχου, που ανερχόταν στο 4%. Ωστόσο, αυτό δείχνει επίσης ότι ο μέσος ωριαίος μισθός δεν είχε ακόμη φτάσει τον ελάχιστο μισθό των € 8.50, που δεν οφείλεται σε εξαιρέσεις από τον ελάχιστο μισθό (αποκλείσαμε αυτά από τα δεδομένα).

Ταυτόχρονα, οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των εργαζομένων κατώτατων μισθών μειώθηκαν κατά 90 λεπτά, ενώ ο χρόνος εργασίας στην ομάδα ελέγχου αυξήθηκε κάπως. Συγκεκριμένα, το μερίδιο των εργαζομένων με πολύ μεγάλο χρόνο εργασίας άνω των 45 μειώθηκε σημαντικά. Αυτό αντιβαίνει επίσης στην τάση της ομάδας ελέγχου.

Τέλος, παρά το μικρότερο μέσο ωράριο εργασίας, ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός ανέβηκε από περίπου € 840 σε € 990. Αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου ότι είναι ο ακαθάριστος μισθός περισσότερο από τον ωριαίο μισθό που έχει σημασία για να μπορέσει να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης.

 Ευτυχέστεροι παρά τον μεγαλύτερο φόρτο εργασίας
Αυτά τα αποτελέσματα χρωματίζουν τον ελάχιστο μισθό σε λαμπερά χρώματα για τους επηρεαζόμενους εργαζομένους. Ωστόσο, πώς αντιδρούσαν οι εταιρείες; Οι συνεντεύξεις διευθυντών που πραγματοποιήθηκαν σε άλλη έρευνα της IAB έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν περισσότερο στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων παρά στις απολύσεις. Τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνουν αυτό από την άποψη των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι με ελάχιστους μισθούς είδαν την αύξηση του φόρτου εργασίας τους, ενώ ταυτόχρονα υπήρχαν λιγότερες διακοπές. (Να θυμάστε ότι αυτό αναφέρεται στους εργαζομένους στην ίδια θέση εργασίας και σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.) Η ατμόσφαιρα εργασίας μεταξύ των συναδέλφων βελτιώθηκε σημαντικά. Και η ευτυχία τους αυξήθηκε: αφού και η ισορροπία μεταξύ εργασίας-προσωπικής ζωής τους έλαβε ώθηση, και η εργασιακή τους ικανοποίηση επίσης, αυξήθηκε .

Σε ένα δεύτερο στάδιο, ερευνούμε πιθανούς λόγους για την υψηλότερη ευτυχία των εργαζομένων με ελάχιστη αμοιβή στην εργασία τους σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι εκτιμούν την αναβάθμιση των θέσεων εργασίας τους (π.χ. πιο δύσκολα προβλήματα για την επίλυση, λιγότερη αλλαγή καθηκόντων, λιγότερη πίεση χρόνου), ένα καλό περιβάλλον εργασίας και ένα πιο έξυπνο τρόπο διαχείρισης (όπως περισσότερη αναγνώριση από ανώτερους, λιγότερες δυσάρεστες εντάσεις στην εργασία). Η ικανοποίηση των αποδοχών διαδραματίζει ρόλο στην ικανοποίηση από την εργασία, αλλά είναι μικρή - η βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής είναι πιο σημαντική. Όπως φαίνεται παραπάνω, ο ελάχιστος μισθός επηρέασε θετικά ορισμένους

Ευτυχέστεροι, πιο παρακινημένοι, πιο παραγωγικοί
Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις αντέδρασαν στην εισαγωγή του κατώτατου μισθού στη Γερμανία συμπιέζοντας την εργασία αφενός και βελτιώνοντας την ατμόσφαιρα στην εργασία από την άλλη. Αυτό επέτρεψε την αναβάθμιση των χαμηλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας μέσω της αναδιοργάνωσης και της καλύτερης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι εργαζόμενοι φαίνεται να έχουν εκτιμήσει ότι η δουλειά τους γίνεται πιο απαιτητική, ενώ οι συνθήκες εργασίας τους βελτιώνονται.

Επομένως, η εκτίμηση των κατώτατων μισθών πρέπει να υπερβεί τις μακροοικονομικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Σε επίπεδο εταιρείας και ιδιώτη, τα ευρήματά μας δείχνουν υψηλότερη ποιότητα εργασίας και αυξημένη ευτυχία ως αποτέλεσμα της αύξησης των χαμηλότερων μισθών.
IAB PASS Datensatz,
Επεξεργασία- Επιμέλεια ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου