Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

Γερμανία: Μονογονεϊκές οικογένειες βαδίζουν προς τη φτώχεια

2,3 εκατομμύρια παιδιά μεγαλώνουν στη Γερμανία μόνο με ένα γονέα. Σύμφωνα με μια μελέτη είναι συχνά - σε σχέση με τους συνομηλίκους τους - οικονομικά παραμελημένα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα: το επίδομα διατροφής.
Ετήσια στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ένα στα πέντε παιδιά στη Γερμανία είναι φτωχό ή απειλείται από φτώχεια - και ότι ένα στα επτά παιδιά ζει με το επίδομα Hartz IV. Τα στοιχεία αυτά αλλάζουν, άλλοτε προς τα πάνω, άλλοτε
προς τα κάτω. Μόνο ένας αριθμός έχει σταθερά ανοδικά, σχεδόν 7% κατά την τελευταία δεκαετία: των παιδιών που μεγαλώνουν μόνο με ένα γονέα και κινδυνεύουν από φτώχεια. Το ίδιο χρονικό διάστημα μειώθηκε κατά 12% ο κίνδυνος φτώχειας σε οικογένειες με δυο γονείς.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το επίδομα διατροφής: Σε τρία από τέσσερα παιδιά δεν καταφθάνει καθόλου ή μόνο σε χαμηλό επίπεδο το επίδομα διατροφής. Οι μισές μονογονεϊκές οικογένειες δεν λαμβάνουν καθόλου επίδομα. Η μελέτη δείχνει ότι τα περισσότερα παιδιά (89%) ζουν με τη μητέρα τους, οι οποίες συχνά εργάζονται  κι έχουν μια καλή επαγγελματική κατάρτιση. Άλλες δουλεύουν σε ημιαπασχόληση, ώστε να συνδυάσουν προσωπική κι επαγγελματική ζωή. Κατά μέσο όρο εργάζονται 29,5 ώρες την εβδομάδα. Το εισόδημα συχνά δεν είναι αρκετό για να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες κι αυτές των παιδιών. Περισσότερο από το ήμισυ εξαρτάται από παροχές.
Μια τέτοια παροχή είναι το επίδομα στέγασης. Μπορεί να εφαρμοστεί για μέγιστο χρονικό διάστημα έξι ετών. Ωστόσο μόνο, εάν το παιδί είναι κάτω των 12 ετών.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έφερε εις πέρας μια σειρά οικογενειακών παροχών, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος της φτώχειας, τα οποία είναι αρκετά επιτυχής, αξιολογεί το Κέντρο Ευρωπαϊκών Οικονομικών Ερευνών (ZEW). Χωρίς αυτές τις επιδοτήσεις ο κίνδυνος της φτώχειας θα ανερχόταν σε 18,3 αντί 15,2 τοις εκατό ενώ η παιδική φτώχεια θα ανερχόταν σε 33,8 αντί 18,3 τοις εκατό.
Αλλά: Τα μέτρα ενισχύουν - μέσα από τα φορολογικά πλεονεκτήματα - περισσότερο πλουσιότερες οικογένειες. Οι γονείς από τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα λαμβάνουν συχνά τη βασική ασφάλεια, με αποτέλεσμα να μην εκδίδεται ένα πρόσθετο επίδομα τέκνου. 37,6 τοις εκατό λαμβάνουν επίδομα Hartz IV. Προκειμένου να βελτιώσει την εισοδηματική κατάσταση των οικογενειών, η μελέτη της ZEW προτείνει να επιδοτείται η φροντίδα των παιδιών.
Μια αύξηση στο επίδομα τέκνου των 100 ευρώ, η οποία περιορίζεται μόνο σε μονογονεϊκες οικογένειες εκτιμάτε ως αποτελεσματική. Το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας θα μπορούσε έτσι να μειωθεί από 41 σε 37 τοις εκατό. Ωστόσο, τονίζετε το εξής: "Αυτές τις υπηρεσίες που ωφελούν μόνο τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, και μειώνεται ο κίνδυνος φτώχειας, αποδυναμώνει τα κίνητρα απασχόλησης."
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα : Die Zeit,  της Angelika Finkenwirth
Επιμέλεια Μαρία Μπουτσιώλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου