Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

Γερμανία: Λιγότεροι οι αιτούντες του επιδόματος BaföG το 2015

54.000 λιγότεροι μαθητές/φοιτητές έλαβαν το επίδομα BaföG το 2015. Ποσοστό μείωσης 5,9%. Αντίστοιχη μείωση σημειώθηκε και το 2014 σε σχέση με το 2013 (3,5%).

Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία το 2015 έλαβαν το επίδομα 870.000 άτομα (259.000 μαθητές και 611.000 φοιτητές).

Το επίδομα δεν δόθηκε σε όλους τους δικαιούχους για ολόκληρο το δωδεκάμηνο. Έτσι, ο μέσος όρος των μαθητών φοιτητών που έλαβαν το BaföG το 2015 ήταν 562.000 (161.000 μαθητές και 401.000 φοιτητές).

Το BaföG είναι ένα επίδομα μαθητών/φοιτητών που αδυνατούν να σπουδάσουν μόνοι τους και δεν έχουν ιδιαίτερη δυνατότητα βοήθειας από το σπίτι τους. Το 50% του επιδόματος αποτελεί δάνειο (άτοκο) που πρέπει να επιστραφεί και το υπόλοιπο 50% αποτελεί ενίσχυση.

Επειδή το επίδομα σχετίζεται άμεσα με τα οικογενειακά έσοδα το ποσό της ενίσχυσης μπορεί να είναι μικρότερο από το ανώτερο ποσό (735 €).

Γι αυτό και το ανώτερο ποσό επιδόματος έλαβε μόλις το 46%.

Πάντως, η ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας δεν διευκρινίζει το λόγο για τον οποίο μειώθηκε ο αριθμός. Εάν, δηλαδή, οφείλεται στο ότι μειώθηκε ο αριθμός όσων πληρούν τα κριτήρια ή εάν για κάποιους λόγους οι δικαιούχοι δεν καταθέτουν αίτηση,

Σημειώνεται ότι το BaföG το λαμβάνουν και σπουδαστές στο εξωτερικό.

Το BaföG μπορούν να το λάβουν και αλλοδαποί που ζουν στην Γερμανία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου