Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Υπ. Παιδείας /Κέντρο Ελλ. Γλώσσας: «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας»

Το πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» αφορά μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/κατάρτισης/επιμόρφωσης διδασκόντων την ελληνική σε παιδιά και σε ενηλίκους στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου από απόσταση και αποτελείται από οχτώ θεματικές ενότητες, που καλύπτουν το βασικό,
καθώς και το πιο ειδικό πεδίο της γνώσης για τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2.

Ο δεύτερος κύκλος των Διαδρομών, θα υλοποιηθεί από τις αρχές Δεκεμβρίου 2016, θα είναι διάρκειας 10 - 11 μηνών και θα έχει κόστος συμμετοχής 1.200 Ευρώ. Η καταβολή διδάκτρων αφορά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, καθώς οι Διαδρομές συνιστούν πλέον αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου