Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Waiblingen: Ενημερωτική εκδήλωση για πτυχιούχους ΤΕΙ / ΑΕΙ

Στα πλαίσια της βοήθειας της Ελληνικής Κοινότητας προς όλους τους έλληνες της περιοχής - παλαιούς και νεοφερμένους - θα λάβει χώρα στους χώρους της Ελληνικής Κοινότητας τo Σάββατο 10. Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 15.00 μ.μ.

Ενημερωτική εκδήλωση για πτυχιούχους ΤΕΙ / ΑΕΙ

Γενικά η κατάσταση από άποψη εργασίας στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης για πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ.
Επανένταξη στην εργασιακή διαδικασία μετά τον χρόνο οικογενειακών υποχρεώσεων / μητρότητας.
Υπηρεσία για νέους μεταναστες 12 - 27 ετών (JMD).
Αναγνώριση πτυχίου στην υπηρεσία τριτοβάθμιων τίτλων αλλοδαπής ΖΑΒ (γερμ. ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ).
Προστατευόμενα επαγγέλματα στην Γερμανία και άδεια εξάσκησης για τα επαγγέλματα αυτά.
Τα μεγαλύτερα λάθη κατά την εύρεση εργασίας. Σύγχρονη συνοδευτική επιστολή και βιογραφικό. Συνοδεύοντα έγγραφα. Παραδείγματα.
Απλή στρατηγική για την εύρεση θέσης εργασίας. Έμμισθη πρακτική.
Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ μη τεχνικών επαγγελμάτων με καλές γνώσεις αγγλικής.
Γνωριμία και σύσταση ομάδων ανταλλαγής απόψεων & αυτοβοήθειας.

Πριν και μετά την ενημέρωση θα διατίθενται πολλά έντυπα για τον καθένα, μεταξύ άλλων:
Αίτηση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος νηπιαγωγού, βρεφονηπιοκόμου, παραϊατρικών επαγγελμάτων
Λίστα απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ΖΑΒ (γερμανικό ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ).
Λίστα απαιτούμενων δικαιολογητικών για την κατοχύρωση του τίτλου του μηχανικού στην Βάδη Βυρτεμβέργη.


       
Οι διοργανωτές

Μιχαήλ Σαχανίδης                                                                  Παναγιώτης Παχάκης
Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Waiblingen                 Εισηγητής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου