Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Γερμανία: 35,6 ώρες ο μ. ο. εργασίας

Η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία δημοσίευσε τον κατάλογο με τον μέσο όρο των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας των εργαζόμενων για το 2015, στις ηλικίες 15 - 74 ετών με πλήρες ωράριο απασχόλησης και  ημιαπασχόληση. 

Επίσης, σε σχέση με τις επιθυμίες των εργαζομένων καταγράφηκε η επιθυμία τους για  την αύξηση του μέσου όρου ωρών εργασίας.
Οι εργαζόμενοι πλήρους ωραρίου σε συνδυασμό με δεύτερη εργασία έχουν μ.ο. εβδομαδιαία εργασία 41,7 ωρών.
  
ώρες εργασίας και επιθυμίες ωρών εργασίας ανά κατηγορίες το 2015
15 έως 74-ετών

Μέσος όρος εργασίας
Πως ώρες επιθυμούν να εργαστούν

επί 1000
Μέσος όροςt

σύνολο
άνδρες
γυναίκες
Σύνολο
Άνδρες
Γυνάικες
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες

1

Εργαζόμενοι
40 058
21 353
18 705
35,6
39,7
30,9
0,5
0,4
0,6

Πλήρες ωράριο
28 933
19 071
9 862
41,7
42,4
40,5
– 0,1
0,0
– 0,2

Ημιαπασχόληση
11 124
2 282
8 843
19,7
17,6
20,2
2,0
3,4
1,6


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου