Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Καταργούν την άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί

Σύμφωνα με άρθρο της σελίδας www.esos.gr
με διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο πολυνομοσχέδιο “σκούπα” που κατατέθηκε , προς ψήφιση, στη Βουλή και σήμερα συζητείται στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής αλλάζουν οι προυποθέσεις ως προς τη ξένη γλώσσα , σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.


Συγκεκριμένα καταργείται η γνώση ξένης γλώσσας  της χώρας στην οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, με το αιτιολογικό, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση:”προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τον καθορισμό των προσόντων των εκπαιδευτικών που αποσπώνται στα ευρωπαϊκά σχολεία  και στα σχολεία διεθνών οργανισμών στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις των κανονισμών που διέπουν τα εν λόγω σχολεία”.

Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο “σκούπα”
4. α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 διαγράφεται η φράση «, οι οποίοι έχουν άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα σχολεία αυτά ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου