Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Γερμανία: Ποια Πανεπιστήμια βλέπουν με καλό μάτι οι εργοδότες

Το γεγονός ότι οι σπουδές έχουν ολοκληρωθεί σε συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο αποτελούν στοιχείο που αξιολογούν οι εργοδότες στις προσλήψεις και έτσι, οι συγκεκριμένοι πτυχιούχοι έχουν πλεονέκτημα κατά την πρόσληψη. 

Σύμφωνα με την κατάταξη του QS Graduate Employability Ranking 2016 τα ακόλουθα Πανεπιστήμια "εγγυώνται" περισσότερο από τα άλλα μια θέση εργασίας 


  • Technische Universität Dresden, το 37 % των αποφοίτων βρίσκουν μετά το πτυχίο μια ανάλογη θέση εργασίας
  • Universität Mannheim, το 39,7 %
  • Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg  το 45,2 %
  • Technische Universität Berlin  το 49 %
  • Ludwig-Maximilians-Universität München το 53,4 %
  • Technische Universität München το 54,3 %
  • Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen) το 61,2 %
  • Technische Universität Darmstadt το 64,4 %
Συγκριτικά, όμως, τα γερμανικά Πανεπιστήμια έχουν χαμηλά ποσοστά. Έτσι, το Πανεπιστήμιο του Darmstadt, που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό στην Γερμανία με τους απόφοιτους να βρίσκουν ανάλογη θέση εργασίας μόλις πάρουν το πτυχίο τους, βρίσκεται μόλις στην 32η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. 

Πρώτο και σ αυτόν τον τομέα, στην παγκόσμια κατάταξη της συγκεκριμένης έρευνας, είναι το
Stanford University με ποσοστό 100 % !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου