Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Γερμανία: Το 72% των γυναικών ζει από δικό τους εισόδημα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δημοσιεύτηκε στατιστική σχετικά με το εισόδημα των γυναικών στη Γερμανία.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το 72% των γυναικών ηλικίας 25 έως 55 ετών ζει από εισόδημα που το ίδιο κερδίζει.

Το ποσοστό είναι κατά 8% μεγαλύτερο από  όσο ήταν πριν 10 χρόνια.

Μάλιστα στην Ανατολική Γερμανία συμβαίνει στο 77% των γυναικών, ενώ στη Δυτική  στο 70%.
Το 16% των γυναικών ζει κυρίως από το εισόδημα του συντρόφου τους, ενώ στην περίπτωση των ανδρών μόλις το 3% (όσο και
πριν 10 χρόνια) ζει από  το εισόδημα της συντρόφου τους.

Το 86% των ανδρών ζει από δικό τους εισόδημα . Μεγάλες διαφορές μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας δεν υπάρχουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου