Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Έκθεση ΟΟΣΑ: Στο "κόκκινο" η παραπαιδεία στην Ελλάδα

Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στην Αθήνα, παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα η έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με τίτλο: «Εκπαίδευση για ένα Λαμπρό Μέλλον στην Ελλάδα».

Στην τελική της μορφή, η έκθεση παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποίησεις και βελτιώσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη του
2011, καθώς έγινε αποδεκτό το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης να συνταχθεί νέα έκθεση με επικαιροποιημένα στοιχεία.
Τα βασικά σημεία που αποτυπώνονται στην έκθεση είναι:

    Το πλήρες πάγωμα των μόνιμων προσλήψεων είναι καταστροφικό για την εκπαίδευση. Αρνητικό στοιχείο για την εκπαίδευση συνιστά και ο θεσμός των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τον οποίο χρειάζεται εξορθολογισμός.

    Το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να αναμορφωθεί πλήρως. Προτείνονται συνεχείς αποτιμήσεις διαφορετικών επιπέδων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μέσα στο σχολείο.

Άλλες Διαπιστώσεις στην Έκθεση του ΟΟΣΑ

1. Δεν υπάρχει σύνδεση των πανεπιστημίων και των γνώσεων που αποκτούν οι φοιτητές με την αγορά εργασίας.

2. Σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών, ο ΟΟΣΑ χαρακτηρίζει ως κακή χρήση του εκπαιδευτικού δυναμικού το γεγονός ότι οι καθηγητές με εμπειρία στη διδασκαλία διδάσκουν λιγότερες ώρες απ’ ό,τι οι νεότεροι.

3. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει εστιάσει περισσότερο στην εκμάθηση των διδακτικών αντικειμένων παρά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Εκεί αποδίδεται, σύμφωνα με την έκθεση, η κακή επίδοση των Ελλήνων μαθητών στο διαγωνισμό PISA.

4. Ειδική αναφορά γίνεται στο «νόμο Διαμαντοπούλου» για τα πανεπιστήμια. Η έκθεση σημειώνει ότι σύμφωνα με το υπουργείο ο νόμος αυτός (συμβούλια Ιδρυμάτων, τρόπος εκλογής διοίκησης πανεπιστημίων) δεν μπόρεσε να λειτουργήσει – υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου τον κατήργησε τον περασμένο Αύγουστο με ένα νέο νόμο. Πάντως, στην έκθεση σημειώνεται ότι «στην περίπτωση που ο νόμος του 2011 δεν κατάφερε να πετύχει την ανεξαρτησία των πανεπιστημίων, αυτό δεν σημαίνει ότι οι στόχοι του ήταν λάθος», ενώ προτείνει στη κυβέρνηση να «μάθει» από τα λάθη του προηγούμενου νόμου.

5. Τεράστιο πρόβλημα με την εξωσχολική εκπαίδευση αλλά και την παραπαιδεία έχει η χώρα μας. Στην Ελλάδα, πρόσφατες μελέτες υπολόγισαν ότι το 99% των μαθητών στο τελευταίο έτος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακολούθησαν είτε ένα βραδινό πρόγραμμα φροντιστηριακό είτε ιδιαίτερα μαθήματα ή και τα δύο.

Στην τοποθέτησή του ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Σήμερα είναι μια μέρα που ολοκληρώνεται μια περίπλοκη και δύσκολη πορεία στη συνεργασία μας με τον ΟΟΣΑ που ουσιαστικά άρχισε τον Ιανουάριο του 2016, όταν μια αντιπροσωπεία στο Παρίσι έθεσε το θέμα της έκθεσης του 2011. Ήταν μια έκθεση με πάρα πολλά πραγματολογικά προβλήματα, ήταν μια έκθεση με πολλά μεθοδολογικά προβλήματα, ήταν μια έκθεση με πολλά προβλήματα στην ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας. Μας ακούσανε πολύ προσεκτικά και μπήκαμε σε μια διαδικασία επανασχεδιασμού κυρίως όμως ανάπτυξη και συστηματοποίηση της επιχειρηματολογίας γύρω από τα θέματα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Η Ειδική Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ, Γκαμπριέλα Ράμος, στην ομιλία της ανέφερε μεταξύ άλλων: "Η Ελλάδα χρειάζεται να αναπτύξει την ικανότητα και τη στρατηγική για αξιολόγηση, για λογοδοσία και βελτίωση στα σχολεία. Πρέπει να υπάρξει μια κουλτούρα λογοδοσίας, η χρησιμοποίηση δεδομένων για την  υποστήριξη και τη βελτίωση, η οποία θα αντανακλά τις νέες πρωτοβουλίες όπως για παράδειγμα την πρωτοβουλία «My school». Επίσης την εισαγωγή της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία, την αξιολόγηση και την αποτίμηση του σχολείου συνολικά και την εδραίωση μιας αρχής για διασφάλιση ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση."

Δημοσιεύτηκε https://www.sbs.com.au

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου