Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

Γερμανία: Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε απόφοιτους Πανεπιστημίων


Μέχρι το 2020, το 40% των νέων στην Ευρώπη πρέπει να έχει πτυχίο πανεπιστημίου ή κολλεγίου. Τα κράτη της ΕΕ έχουν συμφωνήσει σε αυτό. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα καθώς  οι περισσότερες έχουν ήδη φτάσει στο στόχο. Σε ολόκληρη την ΕΕ, το 39,9% των ατόμων κάτω των 35 ετών κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία Eurostat.

Κάτι όμως που δεν ισχύει στη Γερμανία.
Μπορεί μεν να αυξήθηκε το ποσοστό από 24% το 2012 σε 34% το 2017, αλλά δεν παύει συγκριτικά με τις άλλες χώρες να είναι χαμηλό. . Η γερμανική κυβέρνηση θέλει να υπερβεί τον στόχο της ΕΕ και επιδιώκει ένα ποσοστό πανεπιστημιακής αποφοίτησης τουλάχιστον 42% μέχρι το 2020.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, περίπου 2,85 εκατομμύρια άτομα εγγράφηκαν στα γερμανικά πανεπιστήμια για σπουδές κατά το τελευταίο χειμερινό εξάμηνο. Σχεδόν τα δύο τρίτα (62,7%)  σε πανεπιστήμια ενώ το υπόλοιπο σπούδασε στα πανεπιστήμια των εφαρμοσμένων επιστημών (34,5%). Στις διοικητικές σχολές 1,5%, στις σχολές καλών τεχνών 1,3%.

Στην πραγματικότητα, δεν ολοκληρώνουν όλοι τις σπουδές τους. Σύμφωνα με μια μελέτη, 29% των προπτυχιακών φοιτητών αποχωρούν πρόωρα. Έτσι η Γερμανία  σ αυτόν τον τομέα είναι στα ίδια επίπεδα με την ΕΕ. Το γεγονός ότι το ποσοστό των πανεπιστημιακών πτυχιούχων  στη χώρα αυτή είναι χαμηλότερο από ό, τι στην υπόλοιπη Ευρώπη θα μπορούσε επίσης να οφείλεται στο διπλό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης . Το 16% των αποφοίτων του γυμνασίου το 2015 αποφάσισε σύμφωνα με έρευνα την επαγγελματική εκπαίδευση.

Στην πρώτη θέση πτυχιούχων είναι η Λιθουανία με 58% αποφοίτους. Ακολουθεί η Κύπρος με 55,8% και η Ιρλανδία με 53,5%. Ενώ στις τελευταίες θέσεις είναι Ρουμανία, Ιταλία και Κροατία με μόλις 1/4 να είναι πτυχιούχοι.

Διακοπή σχολείου

Στη Γερμανία μειώθηκε ο αριθμός των μαθητών που διακόπτει το σχολείο μειώθηκε σε 10% από 14% που ήταν το 2006. Στην κατηγορία αυτή καταμετρούνται μαθητές που το αργότερο στη 10η τάξη διακόπτουν το σχολείο, που δεν είναι μεγαλύτεροι από 24 ετών και δεν ακολουθούν άλλο δρόμο εκπαίδευσης. 

Ο στόχος για το 2020 είναι για ολόκληρη την ΕΕ το ποσοστό να είναι κάτω του 10%. Ο μέσος όρος το 2017 ήταν 10,6%.

Πηγή: Spiegel 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου