Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Γερμανία: Οι μακροχρόνια άνεργοι παραμένουν άνεργοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

Οι άνεργοι (Hartz IV) παραμένουν άνεργοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ όσο πριν 6 χρόνια. Για 650 ημέρες, ήταν κατά μέσο όρο άνεργοι το 2017. Το 2011 έμειναν άνεργοι 555 ημέρες. 

Περισσότεροι από 4,2 εκατομμύρια αποδέκτες της κρατικού βασικού βοηθήματος  ασφάλειας (Hartz IV)
είναι εγγεγραμμένοι ως απασχολούμενοι από τις αρχές απασχόλησης. Χωρίς εργασία το 2017, σχεδόν 1,7 εκατομμύρια. Αφενός, η απασχόληση ρεκόρ στη Γερμανία διευκολύνει την εργασία στα κέντρα απασχόλησης, διότι τους επιτρέπει να μεταφέρουν γρήγορα πολλούς άνεργους σε έναν εργοδότη. Έτσι, ο αριθμός των αποδεκτών του Hartz IV που ήταν άνεργοι για τουλάχιστον ένα έτος και θεωρούνται ως μακροχρόνια άνεργοι μειώθηκε από  1,16 εκατομμύρια το 2008 σε σχεδόν 800,000. Ο αριθμός εκείνων που είναι άνεργοι για ένα έως τρία χρόνια είναι επίσης σε απότομη πτώση. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Απασχόλησης, αυτό δείχνει ότι ακόμη και οι άνθρωποι με μεγαλύτερη διάρκεια επιτυγχάνουν να τερματίσουν την ανεργία.
Πολλοί άνθρωποι επιστρέφουν για να δουλέψουν πιο γρήγορα.

Από την άλλη πλευρά, ένας σκληρός πυρήνας των μακροχρόνια ανέργων, ο οποίος είναι δύσκολο να συστηθεί, παραμένει όλο και πιο πίσω. "Τα προφίλ των ανθρώπων που εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι χαρακτηρίζονται εν μέρει από πολλαπλούς φραγμούς όσον αφορά την πρόσληψη", λέει ο εκπρόσωπος της BA. Αυτά τα άτομα συχνά είναι περιορισμένα στην υγεία τους, συχνά άνω των 50 ετών, με χαμηλή ειδίκευση και ελάχιστη εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Ο αριθμός των ανέργων αποδεκτών Hartz IV που είναι άνεργοι για τέσσερα έτη ή περισσότερο έχει αυξηθεί ελαφρά από το 2011 σε περίπου 215.000. Για αυτούς, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θέλει να δημιουργήσει μια κοινωνική, χρηματοδοτούμενη από το δημόσιο τομέα της αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με τη συμφωνία του κυβερνητικού συνασπισμού με επιδοτήσεις στο κόστους μισθοδοσίας 150.000 άνεργοι θα προσληφθούν σε εταιρείες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή δήμους.

Πηγή:SüddeutscheZeitung

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου