Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Γερμανία: Αυξήθηκε ο αριθμός φορολογούμενων με εισόδημα πάνω από 1 εκ. €

Η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία δημοσίευσε στοιχεία σε σχέση με το φόρο εισοδήματος για το 2014 όπου ενώ το 2010 οι φορολογούμενοι στη Γερμανία με εισόδημα άνω του 1 εκ ευρώ ήταν λιγότεροι από 10.000, με τα νέα στοιχεία ο αριθμός αυξήθηκε το 2014 και έφθασε τους 19.000 φορολογούμενος (μέσο όρο εισόδημα 2,7 εκ. €.)

Το συνολικό εισόδημα της συγκεκριμένης κατηγορίας φορολογούμενων δηλ. όλων των φορολογούμενωνμε εισόδημα άνω του 1 εκ ευρώ φθάνει τα 50 δισ € από τα οποία έδωσε στην εφορία 17 δισ. Ποσό που αντιστοιχεί σε 6,6% του συνολικού φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε στη γερμανική εφορία. 

Η μεγαλύτερη κατηγορία φορολογούμενων (6,37 εκ) είναι αυτή με εισόδημα έως 5.000 € ετησίως των οποίων τα 260 εκ € που πληρώνουν στην εφορία αποτελούν μόλις το 0,1% των συνολικών εσόδων της.

Με απόσταση μεγαλύτερο ποσοστό καταβλήθηκε από την κατηγορία των φορολογούμενων με εισόδημα μεταξύ 70.000 και 125.000 €.  Η συγκεκριμένη κατηγορία πλήρωσε στην εφορία το 1/4 των συνολικών εσόδων από την εφορία εισοδήματος

Συνολικά το 2014 οι 40,2 εκ φορολογούμενοι στη Γερμανία είχαν ετήσιο εισόδημα 1,5 τρισ €, 64 δισ περισσότερα από το 2013.

Για τα δημόσια ταμεία αυτό σήμαινε ότι ο φόρος εισοδήματος αυξήθηκε το 2014 κατά 13 δισ € συγκριτικά με το 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου