Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

Κοινή ανοιχτή επιστολή του συνοικιακού συμβουλίου Βerg am laim για το υπό ανέγερση ελληνικό σχολείο

Με επιστολή του το συνοικιακό συμβούλιο Berg am laim  την οποία συνυπογράφουν όλες οι παρατάξεις, η διεύθυνση του γερμανικού γυμνασίου και ο αθλητικός σύλλογος που χρησιμοποιεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις ζητάει να βρεθεί άμεση λύση. 

Αναφέρεται στις σχολικές ανάγκες της περιοχής, καλεί τις αρχές να δούνε το θέμα έξω από πολιτικούς συμβιβασμούς  και ζητάει από την ελληνική πλευρά να απαντήσει με "ειλικρίνεια αν πιστεύει ότι μπορεί στο άμεσο μέλλον να χτιστεί το διαδκτήριο, αν είναι εγγυημένη η χρηματοδότηση και αν είναι σωστό τα παιδιά να επιλέξουν ένα εθνικό σχολείο"

Ολόκληρη η επιστολή στη σελίδα μας www.doryforos.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου