Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018

Γερμανία: 5 μέρες πληρωμένη εκπαιδευτική άδεια δικαιούται ετησίως κάθε εργαζόμενος

Σχεδόν σε όλα τα ομόσπονδα κρατίδια μπορούν οι εργαζόμενοι να πάρουν άδεια στο πλαίσιο της επαγγελματικής ή πολιτική τους μετεκπαίδευση, 

Την άδεια αυτή την αξιοποιεί όμως μόνο 1 'έως 2% των εργαζομένων στη Γερμανία. 

Τα κρατίδια που δεν έχουν σχετική ρύθμιση
για την πληρωμένη εκπαιδευτική άδεια είναι η Βαυαρία και η Σαξονία.

Σχεδόν σ όλα τα κρατίδια προβλέπονται 5 μέρες το χρόνο που μπορούν όμως να συγκεντρωθούν στα δυο χρόνια και να γίνουν 10 ημέρες.

Ανάλογα με το κρατίδιο η αίτηση του εργαζόμενου στον εργοδότη πρέπει να γίνει 4 έως και 8 εβδομάδες πριν την εκπαίδευση. Το εκπαιδευτήριο που θα παρακολουθήσει ο εργαζόμενος πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από το νόμο μετεκπαίδευσης.

Έχει δικαίωμα άρνησης ο εργοδότης ;
Μόνο σε συνθήκες που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης μπορεί ο εργοδότης να αρνηθεί το αίτημα του εργαζόμενο για μετεκπαίδευση. Το δικαίωμα όμως σε περίπτωση απόρριψης δεν χάνεται και η αίτηση μπορεί να κατατεθεί σ άλλο χρονικό διάστημα.

Ποιος πληρώνει τα κόστη
Το κόστος της μετεκπαίδευσης το αναλαμβάνουν από κοινού εργαζόμενος και εργοδότης καθώς ο μεν εργοδότης συνεχίζει μνα καταβάλει το μισθό στη διάρκεια της εκπαίδευσης ο δε εργαζόμενος πληρώνει τα δίδακτρα.

Εφορία
Το κόστος της μετεκπαίδευσης εκπίπτει της εφορίας. Εκτός από τα δίδακτρα είναι και η διαδρομή προς το εκπαιδευτήριο όπως και τυχόν διανυκτέρευση και διατροφή.

Διευθύνσεις
Από το πoρτάλ της συνέλευσης των υπουργείων πολιτισμού  Kultusministerkonferenz μπορείτε να μεταβείτε στους νόμους του κάθε κρατιδίου που αφορά την μετεκπαίδευση.

Πηγή: IGMetall  - Συνδικάτο Μετάλλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου