Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Weltspiegel-Reportage: Eldorado in Griechenland - Goldminen auf der Halbinsel Chalkidiki


Auf der idyllischen Halbinsel Chalkidiki spiegeln sich die Potenziale Griechenlands - und gleichzeitig seine Probleme. Vertreter von Tourismus und Landwirtschaft stehen Minenbetreibern unversöhnlich gegenüber.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου