Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020

Γερμανία: Τι σημαίνει "Kurzarbeit" για τους εργαζομένους

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε πρότινος να απλοποιήσει τις διαδικασίες της "Kurzarbeit" (μειωμένος χρόνος εργασίας) προκειμένου η κατάσταση που επικρατεί λόγω του ιού να μην οδηγήσει επιχειρήσεις σε απολύσεις εργαζομένων :

Ήδη αρκετά εργοστάσια στη Γερμανία έχουν ανακοινώσει ότι πολλοί εργαζόμενοι θα τεθούν τις επόμενες
μέρες σε κατάσταση "Kurzarbeit" καθώς έχει περιοριστεί πολύ η παραγωγή.

Τα βασικά σημεία της απόφασης της κυβέρνησης 

Η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε ότι αρκεί πλέον 10% των εργαζομένων να τεθούν σε Status "Kurzarbeit" ενώ μέχρι πριν λίγες μέρες ίσχυε το 1/3 των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι δεν θα χρεώνονται τις χαμένες ώρες και δεν θα πρέπει πορεία να τις ισοσκελίσουν
Στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις που θα μπουν στο πρόγραμμα θα επιστραφούν τα ποσά που θα πληρώσουν για τις εισφορές (δικό τους μερίδιο) στα κοινωνικά ταμεία. 

Και οι "ενοικιαζόμενοι" (Leiharbeitskräfte) θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του "επιδόματος (Kurzarbeitergeld).
Η επιχείρηση πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν εργαζόμενο
Εργαζόμενοι που έχουν προηγούμενα απολυθεί δεν μπορούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη διαδικασία 

Πόσο είναι το ποσό 
Οι εργαζόμενοι κατά κανόνα θα λαμβάνουν 60% του καθαρού τους μισθού. Αν έχουν παιδιά το ποσοστό είναι 67%. Πολλά εργοστάσια ανακοίνωσαν ήδη χθες ότι προτίθενται να καλύψουν τη διαφορά ή μέρος της διαφοράς

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (κατά προσέγγιση)
Κανονικό μεικτό εισόδημα : 3.000,00 €
Καθαρό εισόδημα: 1971,59 €

Μισθός στη διάρκεια της εργασίας περιορισμένου χρόνου "Kurzarbeit" 1417,49 €

Διαφορά 554,10 €

Επίδομα (Kurzarbeitergeld) : 60% (χωρίς παιδιά) = 332,46 €

Μισθός στη διάρκεια της περιόδου με περιορισμένο χρόνο εργασίας :  
332,46 € + 1416,99 € =  1.749,45 €

Υπόλοιπο δηλ. ο εργαζόμενος θα λαμβάνει μηνιαίως 222,14 € λιγότερο από όσα πριν μπει στη διαδικασία του "Kurzarbeit"

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ εργαζομένου με παιδί 
Στα παραπάνω ποσά ο εργαζόμενος με παιδία θα λάβει 67% της διαφοράς του μισθού δηλ.  371,25 €. 
Έτσι συνολικά ο εργαζόμενος θα έχει μηνιαίως 184,13 € λιγότερα 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί, όπως ήδη αναφέρθηκε ότι κάποιες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα καλύψουν οι ίδιες τη διαφορά ή μέρος της διαφοράς.

Επίσης ο εργαζόμενος πρέπει να γνωρίζει ότι στους υπολογισμούς δεν λαμβάνεται υπόψη αν ο εργαζόμενος πριν τη διαδικασία του Kurzarbeit είχε υψηλότερο μισθό που προέκυπτε από επιδόματα βάρδιας ή υπερωριών.

Δορυφόρος: με στοιχεία από Agentur für Arbeit 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου