Σάββατο, 27 Ιουνίου 2020

Έλληνες εξωτερικού: Τι είναι ο αριθμός φορολογικής ταυτοποίησης που πρέπει να δηλώνουν από φέτος

Μία σημαντική αλλαγή στη φορολογική δήλωση Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού αφορά την επιβεβαίωση των στοιχείων τους.

Στη φορολογική δήλωση που θα πρέπει να κατατεθεί εως στις 29 Ιουλίου 2020 και αφορά το έτος 2019, ζητείται πλέον από τους κατοίκους εξωτερικού να δηλώσουν εκτός απ’ τη χώρα φορολογικής κατοικίας, την πλήρη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας

τους στο εξωτερικό, όπως και τον αριθμό φορολογικής ταυτοποίησης στην αλλοδαπή.

Αριθμός φορολογικής ταυτοποίησης μπορεί να είναι ο αντίστοιχος ΑΦΜ στην αλλοδαπή χώρα, ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, ο αριθμός ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο χρησιμοποιούν οι αλλοδαπές φορολογικές αρχές. 

Ο λόγος είναι προφανώς για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και διασταύρωσής τους με τις αντίστοιχες φορολογικές αρχές, στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί, με βάση το μοντέλο του Ο.Ο.Σ.Α και εφαρμόζονται ήδη από το 2016. 

1 σχόλιο: