Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020

Ποια πιστοποιητικά εκδίδονται μέσω του Gov.gr

Στη λίστα των εγγράφων που εκδίδονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας reg.services.gov.gr από τις αρχές Ιουνίου 2020 προστέθηκε και η έκδοση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης θανάτου από τον υπολογιστή ή το κινητό. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το συγκεκριμένο δικαιολογητικό εμπλουτίζει  ενώ αναμένεται σύντομα να τεθεί σε
παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.

Υπενθυμίζουμε ότι η δυνατότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε Έλληνες κατοίκους που ζουν στο εξωτερικό (ή και αλλοδαπούς που έχουν ΑΦΜ στην Ελλάδα).

Τα πιστοποιητικά είναι:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • • Πιστοποιητικό γέννησης (και για ανήλικα τέκνα συνδεδεμένα με το ΑΦΜ του αιτούντος)
  • • Πιστοποιητικό ιθαγένειας
  • • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης (και για ανήλικα τέκνα συνδεδεμένα με το ΑΦΜ του αιτούντος) για πράξη που έχει εκδοθεί ή μεταβληθεί από τις 8/5/2013 και μετά
  • • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
  • • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης για πράξη που έχει εκδοθεί ή μεταβληθεί από τις 8/5/2013 και μετά
  • • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου