Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2020

Ποιοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο "Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος"

Αυτή την εποχή πολλοί Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού πρέπει να καταθέσουν στην ελληνική εφορία ( συνήθως λογιστικά γραφεία ) το έντυπο "αποφυγής διπλής φορολογίας" .

Ποιους αφορά; 

¨Οσους Έλληνες ζουν μόνιμα στο εξωτερικό αλλά έχουν εισόδημα και στην Ελλάδα.

Δηλαδή η Ελλάδα όταν θέλει να φορολογήσει έναν Έλληνα για το εισόδημά του τότε ο φορολογούμενος πρέπει να αποδείξει ότι για το εισόδημά του (π.χ. στη Γερμανία) έχει ήδη φορολογηθεί 

Πότε οι κάτοικοι εξωτερικού ΠΡΕΠΕΙ να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα

Oσοι Έλληνες διαμένουν στο εξωτερικό είναι υπόγρεωμένοι για υποβολή δήλωσης εάν:

είναι κάτοικοι εξωτερικού, που σημαίνει φορολογικά ότι δεν είναι ούτε κάτοικοι της Ελλάδας: Φορολογούνται και υποβάλλουν δήλωση στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα. 

Επομένως το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει κάτοικος εξωτερικού και φορολογείται στην Ελλάδα για το εισόδημα που αποκτά στην Ελλάδα, υποχρεούται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του να υποβάλλει τα δικαιολογητικά δηλαδή, το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας για τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος

https://ad265569-595a-4345-8643-4fbb43c3401b.filesusr.com/ugd/033956_ba25bc0f35dc4868a8cd301fbb1e660d.pdf

Eπιμέλεια Δορυφόρος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου