Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

Ολοκληρώθηκε το δεύτερο από τα τρία δωρεάν ηλεκτρονικά παιχνίδια για τυφλά παιδιά, Leap!

Υπάρχουν πολλά παιχνίδια που διευκολύνουν τα παιδιά όλων των ηλικιών να εξοικειωθούν με την τεχνολογία, ανοίγοντάς τους νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση και τη γνώση. Όταν όμως πρόκειται για τυφλά παιδιά ...η εικόνα αλλάζει.
Τα παιχνίδια που απευθύνονται σε τυφλά παιδιά είναι ελάχιστα και δύσκολα προσβάσιμα. Αυτή την ανάγκη θέλουμε να καλύψουμε δημιουργώντας τη σειρά ηλεκτρονικών παιχνιδιών σοβαρού σκοπού LEAP, που σαν στόχο έχουν την:
  • αύξηση εξοικείωσης των τυφλών παιδιών με τον υπολογιστή, καθιστώντας τον προσβάσιμο με ευχάριστο και ενδιαφέροντα τρόπο
  • ψυχαγωγία τους με τρόπο ουσιαστικό και ταιριαστό με τις ανάγκες τους, ενισχύοντας παράλληλα και την εκπαίδευσή τους
  • βελτίωση της αίσθησης του χώρου και του προσανατολισμού τους
  • ανάδειξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων, διεύρυνση των δυνατοτήτων και τελικά ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους
  • ανάπτυξη της αυτονομίας και της αυτάρκειάς τους
  • διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης, αύξηση αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό τους περιβάλλον, και με βλέποντα παιδιά.
Tο δεύτερο από τα τρία δωρεάν ηλεκτρονικά παιχνίδια για τυφλά παιδιά  αλλά και ενήλικες, το Τένις, oλοκληρώθηκε  στο πλαίσιο του έργου LEAP (Listen-LEArn-Play). Το ειδικά σχεδιασμένο gameplay του παιχνιδιού επιτρέπει στα παιδιά να εξασκήσουν τις δεξιότητες που ανέπτυξαν στο πρώτο παιχνίδι, την Τρίλιζα, όπως τη χρήση βασικών πλήκτρων του H/Y και την κίνηση σε ηχητικό χώρο δύο διαστάσεων, αλλά και να αποκτήσουν νέες όπως να αντιλαμβάνονται την κίνηση και την ταχύτητα σε έναν ηχητικό χώρο τριών διαστάσεων και να αλληλεπιδρούν μέσα σε αυτόν (binaural processing).

Το έργο LEAP αναπτύσσει μία σειρά δωρεάν ηλεκτρονικών ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών παιχνιδιών για τυφλά και μερικώς βλέποντα άτομα, και είναι μία συνεργασία της SciFY και του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.  Ο κώδικας και τα παιχνίδια που θα αναπτυχθούν θα διατεθούν ως ανοιχτό λογισμικό, ελεύθερα και δωρεάν, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή τους και ή εξέλιξή τους από οποιονδήποτε.
Αξιοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία των ακουστικών διεπαφών,  φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των ανθρώπων με προβλήματα όρασης, και κυρίως των παιδιών, στους "δικούς" τους χώρους, το παιχνίδι και την εκπαίδευση. Σκοπό έχει να ανοίξει τα σύνορα των παιχνιδιών με καινοτόμες, ακουστικές διεπαφές, να ενισχύσει την εκπαίδευση με εργαλείο τα παιχνίδια αυτά, να αναδείξει τις ιδιαίτερες δεξιότητες των τυφλών και να υποδείξει την αξία της συνεργατικότητας μεταξύ βλεπόντων και τυφλών.
Ένας ακόμη στόχος του LEAP είναι να επιτρέψει στις ακουστικές διεπαφές να χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση, ουσιαστικά μέσα από παιχνίδια σοβαρού σκοπού (serious gaming). Τα παιχνίδια είναι αυξανόμενης δυσκολίας ώστε να επιτρέπουν στα παιδιά να αποκτoύν και να εξασκούν νέες δεξιότητες τις οποίες στη συνέχεια θα αξιοποιήσουν και στη σχολική τους ζωή. Μπορείτε να διαβάσετε την πορεία της δημιουργίας του παιχνιδιού και την αντίδραση των παιδιών στην ιστοσελίδα της SciFY. Τέλος, το LEAP σκοπεύει να αναδείξει τις αποκτημένες δεξιότητες των τυφλών ατόμων σε σχέση με τα βλέποντα, μέσα από την προβολή αυτών των δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση συνεργασιών κυρίως μεταξύ βλεπόντων και μη βλεπόντων παιδιών σε κοινές δράσεις.
Με αφορμή το έργο  LEAP δημιουργήθηκε μία online κοινότητα με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών, τη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων, οικογενειών και ατόμων με προβλήματα όρασης, αλλά και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με τις δωρεάν υποστηρικτικές τεχνολογίες και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια για τυφλά και μερικώς βλέποντα παιδιά. Όσοι θέλουν να λάβουν μέρος στην κοινότητα , μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα του έργου στο Facebook ή/και να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο για να ενημερώνονται  πρώτοι σχετικά με την πρόοδο του έργου. 
Για να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε, επισκεφθείτε τη σελίδα του έργου.


Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου