Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016

Συνέλευση της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας Ποντίων

Εν  όψη της καταστατικής γενικής συνέλευσης της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας Ποντίων  οι Ομοσπονδίες Ευρώπης, ΗΠΑ-Καναδα
και  Αυστραλίας κοινοποίησαν την παρακάτων πρόταση.

Προς το ∆.Σ. της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας Ποντίων


Αγαπητοί συνάδελφοι, κατόπιν αποφάσεως των ∆ιοικητικών µας συµβουλίων και των µεταξύ µας συνοµιλιών, σχετικά µε την καταστατική γενική συνέλευση της ∆Ι.ΣΥ.ΠΕ στις 6 Αυγούστου 2016 και µε βλέψεις για µια λειτουργική διοίκηση, η οποία θα είναι σε θέση να παράξει το έργο για το οποίο έχει συσταθεί, προτείνουµε τα εξής:

1. Να ξεκινήσουν οι προπαρασκευαστικές εργασίες στις 30.07.2016 µια εβδοµάδα πριν την καταστατική συνέλευση της 6ης Αυγούστου, µε σκοπό στο διάστηµα αυτό, το οποίο κρίνουµε αρκετό να µπορέσουµε να καταλήξουµε από κοινού σε αποδεκτές λύσεις-προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού. Η ηµεροµηνία της 30.07.2016 κρίνεται επίσης ιδανική καθώς θα είναι πρακτικά δυνατό και για τα µέλη από την Αυστραλία και την Αµερική, να έρθουν και να συµµετέχουν στις εργασίες και τις προπαρασκευαστικές αλλά στην στη γενική συνέλευση.

2. Με γνώµονα τη δηµιουργία ενός οργάνου διοίκησης της ∆Ι.ΣΥ.ΠΕ το οποίο θα εκπροσωπεί επαρκώς και δίκαια τα µέλη της από όλες τις οµοσπονδίες χωρίς να αφήνει κάποια από αυτά στην “άκρη”, χωρίς θυσιαστική συµµετοχή και λόγο στις δράσεις της ∆Ι.ΣΥ.ΠΕ, προτείνουµε να χωριστεί ο ποντιακός ελληνισµός σε 5 περιφέρειες. Ευρώπη Αµερική Αυστραλία  Πρώην Σοβιετική Ένωση Ελλάδα

3. Να µειωθεί ο αριθµός των µελών της διοίκησης του ∆Ι.ΣΥ.ΠΕ, καθώς η σηµερινή µορφή του είναι τουλάχιστον δυσλειτουργική και να κατανεµηθεί η εκπροσώπηση των µελών-περιφερειών, όχι µε βάση το πλήθος των µελών της αλλά µε έναν σταθερό αριθµό εκπροσώπων . Έτσι ποιο συγκεκριµένα προτείνουµε τη συµµετοχή της κάθε περιφέρειας µέλους της ∆Ι.ΣΥ.ΠΕ να εκπροσωπείται στο ∆.Σ. µε τρία µέλη, εκτός από την Ελλάδα, στην οποία δραστηριοποιούνται 3 οµοσπονδίες δηλ., να έχουν 6 µέλη εκπροσώπησης. Συνεπώς καταλήγουµε σε ένα ∆.Σ. µε 18 µέλη συµπεριλαµβανοµένων  και των οµοσπονδιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

4. Ως προς την εκλογή και εκπροσώπηση κάθε οµοσπονδίας στο ∆.Σ. τις ∆Ι.ΣΥ.ΠΕ, προτείνουµε κάθε περιφέρεια να εκλέγει τους δικούς της συµβούλους-υποψήφιους µέλη στο ∆.Σ. καθώς έτσι θα διασφαλίσουµε την καλύτερη εκπροσώπηση της κάθε περιφέρειας-µέλους, ώστε να µην υπάρξουν ξανά τα φαινόµενα εκπροσώπησης περιφέρειας από µέλη τα οποία δεν ψηφίστηκαν καθόλου από την δική τους περιφέρεια αλλά τα εξέλεξε άλλη.

5. Κάθε σύµβουλος µέλος του ∆.Σ. να έχει το δικαίωµα µιας και µοναδικής ψήφους.

6. Στα συνέδρια κάθε περιφέρεια εκπροσωπήτε µε ένα ψήφο

7. Ο πρόεδρος του ∆.Σ. της ∆Ι.ΣΥ.ΠΕ να εκλέγεται από τα µέλη του ∆.Σ. Όλα τα παραπάνω θεωρούµε πως είναι τα βασικότερα για την δηµιουργία του νέου καταστατικού της ∆Ι.ΣΥ.ΠΕ, για τα υπόλοιπα θέµατα και προτάσεις για τις αλλαγές µπορούν να συζητηθούν στην συνάντηση στις 30 Ιουλίου 2016.

Αγαπητοί συνάδελφοι,  γνωρίζετε πολύ καλά πως η συµµετοχή στις αποφάσεις του ∆.Σ. αλλά και στις γενικές συνελεύσεις της ∆Ι.ΣΥ.ΠΕ και των 3 οµοσπονδιών µαζί, είναι πρακτικά αδύνατες, µιας και συνολικά  όλοι µαζί είµαστε µια µεγάλη µειοψηφία. Για το λόγο αυτό, προτείνουµε να συµφωνηθεί πριν το σύνολο του καταστατικού και στην γενική συνέλευση να γίνει απλά η ψήφιση του και όχι τροποποιητικές αλλαγές, για τις οποίες  δεν µπορούµε να έχουµε σχετική συµµετοχή, µιας και αριθµητικά είµαστε ανύπαρκτοι σε κάθε ψηφοφορία.   Σε άλλη περίπτωση τα ∆.Σ. των οµοσπονδιών µας, έχουν αποφασίσει την αποχή τους από αυτήν την καταστατική συνέλευση.

Με εκτίµηση,

Οµοσπονδία Ποντίων Ευρώπης
Παν Ποντιακη Οµοσπονδια ΗΠΑ και Καναδα
Οµοσπονδία Ποντίων Αυστραλίας
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Οσιπίδη Κώστας Τσιλφίδης Παναγιώτης Στεφανίδης
           
Ο Γενικός Γραµµατέας H Γενικός Γραµµατέας Ο Γενικός Γραµµατέας
Χρήστος Πεχλιβανίδης   Αναστασια Σπιριδη-Σκουπα Αθηνά Λαζαρίδου  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου