Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

Ti ισχύει με άδεια οδήγησης και ασφάλιση αυτοκινήτου αν μετακομίσετε/ταξιδεύετε σε άλλη χώρα της ΕΕ

Άδεια οδήγησης

Αν μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα θέλατε ίσως να μάθετε αν μπορείτε να οδηγείτε εκεί με την άδεια που ήδη διαθέτετε. Χρειάζεται να την αντικαταστήσετε με τοπική άδεια; Η άδειά σας θα ισχύει για την ίδια περίοδο στην άλλη χώρα; Και σε
περίπτωση απώλειας ή κλοπής, πώς μπορείτε να αποδείξετε ότι είχατε άδεια στη χώρα προέλευσής σας;

Απόκτηση άδειας οδήγησης στην ΕΕ
Για να αποκτήσετε ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης θα πρέπει:

    να έχετε τη συνήθη κατοικία σας σε χώρα της ΕΕ
    να πληροίτε το κατώτατο όριο ηλικίας
    να πληροίτε τις ελάχιστες ιατρικές απαιτήσεις
    να περάσετε επιτυχώς την εξέταση οδήγησης


Τόπος συνήθους κατοικίας

Μπορείτε να ζητήσετε άδεια οδήγησης μόνο από τη χώρα στην οποία ζείτε συνήθως ή τακτικά.
Πρέπει να ζείτε στη χώρα αυτή τουλάχιστον 185 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος είτε για προσωπικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους.

Αν έχετε προσωπικούς δεσμούς ή επαγγελματικές υποχρεώσεις σε 2 ή περισσότερες χώρες της ΕΕ, ως τόπος συνήθους κατοικίας θεωρείται ο τόπος στον οποίον έχετε προσωπικούς δεσμούς, υπό την προϋπόθεση ότι πηγαίνετε εκεί τακτικά. Ο τελευταίος αυτός όρος δεν απαιτείται εάν διαμένετε σε μια χώρα της ΕΕ για την εκτέλεση αποστολής με καθορισμένη διάρκεια.

Αν πάτε σε άλλη χώρα της ΕΕ για σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο τόπος συνήθους κατοικίας σας δεν αλλάζει. Μπορείτε όμως να κάνετε αίτηση για άδεια οδήγησης στη χώρα αυτή εάν μπορείτε να αποδείξετε ότι σπουδάζετε εκεί τους τελευταίους 6 τουλάχιστον μήνες.

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ αυτά τα κατώτατα όρια ηλικίας μπορεί να είναι υψηλότερα ή χαμηλότερα, ή ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες πρόσθετες απαιτήσεις.

Κατά κανόνα, για να ζητήσετε άδεια οδήγησης κατηγορίας A2, χρειάζεται να έχετε τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε μοτοσικλέτα κατηγορίας A1.

Για να ζητήσετε άδεια οδήγησης κατηγορίας A, χρειάζεται να έχετε τουλάχιστον 2ετή εμπειρία στην κατηγορία A2.

Διαφορετικά, μπορείτε να περάσετε στην κατηγορία της επιλογής σας απευθείας σε υψηλότερο ελάχιστο όριο ηλικίας, το οποίο συνήθως είναι 24 έτη.

Δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας για την απόκτηση άδειας οδήγησης. Η άδειά σας παραμένει σε ισχύ για όσο διάστημα είστε από ιατρική άποψη σε θέση να οδηγείτε.
Καταλληλότητα από ιατρική άποψη

Προτού εκδώσουν την άδεια οδήγησης, οι αρχές μιας χώρας της ΕΕ οφείλουν να ελέγξουν κατά πόσον είστε σε θέση από ιατρική άποψη να οδηγείτε.

Ο ιατρικός έλεγχος διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία της άδειας, αλλά συνήθως αφορά:

    την όραση
    την ακοή
    την κινητικότητα
    τις καρδιακές παθήσεις
    τον διαβήτη
    τις νευρολογικές διαταραχές
    την ψυχική υγεία
    τη χρήση/εξάρτηση από ναρκωτικά και αλκοόλ
    τυχόν πρόβλημα νεφρών

Ορισμένες χώρες μπορεί να απαιτούν ιατρικό έλεγχο κάθε φορά που ανανεώνετε την άδεια οδήγησής σας ή μετά από κάποια ηλικία.

Αν είστε οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, πρέπει να υποβάλλεστε σε ιατρικό έλεγχο κάθε 5 χρόνια. Άλλοι επαγγελματίες οδηγοί, όπως οι οδηγοί ταξί ή ασθενοφόρου, ενδέχεται επίσης να πρέπει να υποβάλλονται σε τακτικούς ιατρικούς ελέγχους.
Εκπαίδευση οδηγών και εξέταση οδήγησης

Δεν υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες για την εκπαίδευση των οδηγών, τις σχολές οδήγησης και τους δασκάλους οδήγησης. Συνεπώς, κάθε χώρα της ΕΕ μπορεί να καθορίζει ελεύθερα τους κανόνες για την εκπαίδευση των οδηγών.

Ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστα ευρωπαϊκά πρότυπα για τα εξής:

την εξέταση της οδήγησης  – πρέπει να υποβληθείτε τόσο σε πρακτική όσο και σε θεωρητική εξέτασητους εξεταστές – βασική κατάρτιση, εξασφάλιση ποιότητας και περιοδική κατάρτιση

Αναγνώριση και ισχύς άδειας οδήγησης - Ευρωπαϊκές άδειες οδήγησης

Αν η άδεια οδήγησής σας έχει εκδοθεί από χώρα της ΕΕ, αναγνωρίζεται σε όλη την ΕΕ. 

Αν λοιπόν μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, κατά κανόνα δεν θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε την άδειά σας. Μπορείτε να οδηγείτε στη νέα σας χώρα με την άδεια που ήδη διαθέτετε, εφόσον:

    εξακολουθεί να ισχύει
    έχετε συμπληρώσει το όριο ηλικίας που προβλέπεται για την οδήγηση οχήματος ισοδύναμης κατηγορίας
    δεν έχει ανασταλεί ή περιοριστεί και δεν έχει ανακληθεί στη χώρα έκδοσης.

Οι κατηγορίες AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE αναγνωρίζονται και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Όταν μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, ενημερωθείτε για τους κανόνες και τις εξαιρέσεις που ισχύουν για την ανανέωση και αντικατάσταση άδειας οδήγησης.
Τυποποιημένη μορφή

Από το 2013, όλες οι νέες άδειες οδήγησης που εκδίδονται στην ΕΕ έχουν τυποποιημένη μορφή – μια πλαστική κάρτα με φωτογραφία, σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας, με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την παλαιά σας άδεια οδήγησης, αλλά θα σας χορηγηθεί άλλη με τη νέα μορφή όταν ανανεώσετε την άδεια που έχετε και, σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως το 2033.

Αν έχετε άδεια οδήγησης που ισχύει επ' άπειρον, ενημερωθείτε από τις εθνικές αρχές για το πότε πρέπει να την αντικαταστήσετε από το νέο τυποποιημένο μοντέλο.

Υπάρχουν πάνω από 110 έγκυροι ευρωπαϊκοί τύποι άδειας οδήγησης στην ΕΕ.

Ισχύς σε διάφορες χώρες της ΕΕ

Όταν λήξει η ισχύς της άδειας οδήγησής σας, πρέπει να την ανανεώσετε στη χώρα όπου έχετε τη συνήθη κατοικία σας.

Η νέα σας άδεια μπορεί να έχει διαφορετική περίοδο ισχύος και θα υπόκειται στους περιορισμούς/όρους που ισχύουν στη νέα σας χώρα.

10 χρόνια: Βέλγιο, Βουλγαρία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία,Τσεχική Δημοκρατία

15 χρόνια: Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Κύπρος, Πολωνία, Σλοβακία, Φινλανδία
Προσωρινές άδειες οδήγησης

Οι προσωρινές άδειες, οι διεθνείς άδειες ή τα πιστοποιητικά οδήγησης που εκδίδονται στη χώρα καταγωγής σας δεν ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ και ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Έχετε προσωρινή άδεια οδήγησης και μετακομίζετε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Ενημερωθείτε για τους ισχύοντες κανόνες από την εθνική αρμόδια αρχή για τις άδειες οδήγησης της χώρας στην οποία μετακομίζετε.

Αναγνώριση ευρωπαϊκών αδειών οδήγησης που εκδίδονται σε αντικατάσταση αδειών από χώρες εκτός ΕΕ

Αν είστε κάτοχος ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί σε αντικατάσταση άδειας από χώρα εκτός ΕΕ και επιθυμείτε να μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ με τη νέα άδειά σας, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η νέα σας άδεια μπορεί να μην αναγνωρίζεται εκεί. Η σχετική απόφαση εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε χώρας της ΕΕ.

Θα πρέπει να ενημερωθείτε από τις τοπικές αρχές της νέας σας χώρας για τους όρους αναγνώρισης των αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί σε χώρα εκτός ΕΕ.

Η ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης που σας χορηγείται όταν παραδίδετε την αρχική σας άδεια που έχει εκδοθεί από χώρα εκτός ΕΕ πρέπει να περιέχει έναν κωδικό ο οποίος υποδηλώνει τη χώρα έκδοσης της αρχικής άδειας (π.χ. 70.0123456789.NL).

Ανανέωση και ανταλλαγή άδειας οδήγησης

Στην ΕΕ μπορείτε να έχετε μία μόνο άδεια οδήγησης. Η άδεια αυτή εκδίδεται από τις αρχές της χώρας της ΕΕ όπου έχετε τη συνήθη κατοικία σας.

Αν μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ και η άδεια οδήγησής σας χαθεί, κλαπεί, φθαρεί ή λήξει,πρέπει να την ανανεώσετε, αντικαταστήσετε ή ανταλλάξετε στη χώρα όπου έχετε τη συνήθη κατοικία σας.

Ανταλλαγή της άδειάς σας

Σε περίπτωση που μεταφέρετε την κατοικία σας σε άλλη χώρα της ΕΕ, κατά κανόνα δεν χρειάζεται να αλλάξετε την άδεια οδήγησής σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την άδεια που ήδη διαθέτετε μέχρις ότου λήξει.

Αν επιθυμείτε, μπορείτε να ανταλλάξετε οικειοθελώς την άδειά σας με ισοδύναμη άδεια στη νέα χώρα κατοικία σας.

Θα πρέπει να αποδείξετε ότι κατοικείτε σε αυτή τη χώρα και ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για την κατοχή άδειας οδήγησης (π.χ. έχετε συμπληρώσει την ελάχιστη ηλικία, η κατάσταση της υγείας σας επιτρέπει την οδήγηση, κ.λπ.).

Προτού οι αρχές ανταλλάξουν την άδεια οδήγησής σας, θα επικοινωνήσουν με τις αρχές της προηγούμενης χώρας κατοικίας σας, για να ελέγξουν αν η άδεια οδήγησής σας δεν υπόκειται σε περιορισμούς, ούτε έχει ανασταλεί ή ανακληθεί.
Υποχρεωτική ανταλλαγή

Όταν ζείτε στο εξωτερικό, θα πρέπει να ανταλλάξετε την άδεια οδήγησής σας με τοπική άδεια:

    αν ή άδειά σας χαθεί, κλαπεί ή φθαρεί
    ύστερα από 2 έτη συνήθους διαμονής, αν η άδεια οδήγησής σας έχει διά βίου ισχύ (μόνον εφόσον απαιτείται από τη χώρα στην οποία ζείτε)
    αν διαπράξετε τροχαία παράβαση στη χώρα όπου ζείτε

Από τη στιγμή που ανταλλάξετε την αρχική σας άδεια οδήγησης με τοπική, θα ισχύουν για σας οι κανόνες αυτής της χώρας (π.χ. όσον αφορά τις περιόδους ισχύος και τον ιατρικό έλεγχο).
Παράδειγμα

Η Μόνικα ζει στην Κύπρο και είναι κάτοχος ιταλικής άδειας οδήγησης που έχει όμως φθαρεί. Για να αποκτήσει καινούργια άδεια, θα πρέπει να ανταλλάξει την ιταλική της άδεια με κυπριακή. Θα λάβει κυπριακή άδεια που ισχύει για 15 χρόνια, αντί για 10 χρόνια που ισχύει στην Ιταλία.
Ανανέωση της άδειάς σας

Αν μετακομίζετε σε άλλη χώρα της ΕΕ και λήγει η άδεια οδήγησής σας, θα πρέπει να την ανανεώσετε στη χώρα όπου έχετε τη συνήθη κατοικία σας.

Αν η άδειά σας έχει ανασταλεί, περιοριστεί, ανακληθεί ή ακυρωθεί στη χώρα της ΕΕ που την εξέδωσε, δεν θα μπορείτε να την ανανεώσετε.
Άδεια οδήγησης και ασφάλιση αυτοκινήτου

Όταν ταξιδεύετε με αυτοκίνητο σε άλλη χώρα της ΕΕ βεβαιωθείτε ότι η άδεια οδήγησης και η ασφαλιστική σας κάλυψη ισχύουν στις χώρες που θα επισκεφτείτε.

Αναγνώριση και ισχύς της άδειας οδήγησης
Άδειες οδήγησης ΕΕ

Εφόσον η άδειά σας έχει εκδοθεί σε χώρα της ΕΕ, μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε οπουδήποτε εντός της ΕΕ.

Πριν από την αναχώρησή σας, βεβαιωθείτε ότι η άδειά οδήγησής σας εξακολουθεί να ισχύει. Αν λήξει ενόσω ταξιδεύετε στο εξωτερικό, καθίσταται αυτόματα άκυρη και πιθανόν να μην αναγνωρίζεται σε άλλες χώρες.

Έχετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να οδηγείτε σε άλλη χώρα με προσωρινή άδεια οδήγησης ή ανάλογο πιστοποιητικό.

Τυποποιημένη μορφή

Από το 2013, όλες οι άδειες οδήγησης που εκδίδονται στην ΕΕ έχουν τυποποιημένη μορφή – μια πλαστική κάρτα με φωτογραφία, σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας και με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την παλαιά σας άδεια οδήγησης, η οποία όμως θα αντικατασταθεί αυτόματα με νέας μορφής άδεια όταν την ανανεώσετε (ή το αργότερο έως το 2033).

Οι παρακάτω κατηγορίες άδειας οδήγησης αναγνωρίζονται σε όλη την Ευρώπη: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE.

Έφηβοι: Έχετε υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες της ΕΕ ισχύουν διαφορετικά όρια ηλικίας για ορισμένες κατηγορίες οχήματος.

Παράδειγμα

Η Σοφία είναι 14 ετών και απέκτησε άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου στην Ιταλία. Θα ήθελε να οδηγεί μοτοποδήλατο στο Βέλγιο, αλλά για να αποκτήσει τέτοια άδεια εκεί πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών.

Επομένως, θα πρέπει να περιμένει μέχρις ότου γίνει 16 ετών για να οδηγεί νόμιμα το μοτοποδήλατό της στο Βέλγιο χωρίς να υποχρεούται να περάσει εξετάσεις οδήγησης και στη χώρα αυτή.
Άδεια οδήγησης ΕΕ που εκδίδεται σε αντικατάσταση άδειας που είχε εκδοθεί από χώρα εκτός ΕΕ

Εάν αντικαταστήσατε άδεια οδήγησης που είχε εκδοθεί από χώρα εκτός ΕΕ με άδεια ΕΕ στη χώρα της σημερινής σας διαμονής, μπορείτε να οδηγείτε με αυτή σε όλη την ΕΕ.
Άδεια οδήγησης από χώρα εκτός ΕΕ

Αν θέλετε να οδηγείτε στην ΕΕ με άδεια οδήγησης από χώρα εκτός ΕΕ, επικοινωνήστε με τις αρχές της χώρας που θα επισκεφθείτε, ή με την πρεσβεία ή το προξενείο σας στη συγκεκριμένη χώρα.επικοινωνήστε με την πρεσβεία ή το προξενείο σας

Απώλεια ή κλοπή άδειας οδήγησης

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της άδειας οδήγησης ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό, επικοινωνήστε με την τοπική αστυνομία και το προξενείο ή την πρεσβεία σας για να το δηλώσετε.

Το προξενείο σας θα επικοινωνήσει με τις εθνικές αρχές που εξέδωσαν την άδεια οδήγησής σας (για να ελέγξουν κατά πόσο δεν είναι περιορισμένης ισχύος, δεν έχει ανασταλεί, ακυρωθεί ή ανακληθεί).

Με βάση τις πληροφορίες που θα λάβει από το προξενείο, η αστυνομία μπορεί στη συνέχεια να εκδώσει προσωρινή άδεια που θα σας δίνει το δικαίωμα να οδηγείτε στη συγκεκριμένη χώρα για μικρό χρονικό διάστημα.

Μπορείτε να αντικαταστήσετε την άδεια οδήγησης μόνο στη χώρα όπου έχετε τη  συνήθη κατοικία σας.

Οι προσωρινές άδειες οδήγησης και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται για να αντικαταστήσουν προσωρινά μια απολεσθείσα ή κλαπείσα άδεια δεν αναγνωρίζονται αυτόματα σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Χάσατε την άδεια οδήγησης κατά τη διάρκεια των διακοπών σας; Περισσότερες πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνετε:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών ιστότοπων.

Ισχύς της ασφάλισης αυτοκινήτου

Η ασφάλιση αυτοκινήτου που έχετε στη χώρα σας σάς καλύπτει σε όλη την ΕΕ αν προκαλέσετε ατύχημα;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές ρυθμίσεις που ισχύουν για την ασφαλιστική κάλυψη όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών ιστότοπων.

Η πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας αποτελεί απόδειξη ότι διαθέτετε ασφάλιση αστικής ευθύνης. Αυτό σημαίνει ότι η αστυνομία της άλλης χώρας συνήθως δεν σας σταματά μόνο για να ελέγξει αν το αυτοκίνητό σας είναι ασφαλισμένο. Αν ταξιδεύετε με ρυμουλκούμενο, πρέπει να είναι και αυτό ασφαλισμένο. Σε μερικές χώρες της ΕΕ πρέπει να έχετε ασφαλισμένο το ρυμουλκούμενο ξεχωριστά. Ρωτήστε τον ασφαλιστή σας σχετικά με αυτό, προτού αναχωρήσετε για το ταξίδι σας.

Πρέπει πάντα να έχετε τα ασφαλιστικά έγγραφα μαζί σας. Αυτό θα σας διευκολύνει πολύ σε περίπτωση ατυχήματος ή ελέγχου από την αστυνομία.

Αναδημοσίευση και περισσότερες πληροφορίες  https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/driving-abroad/driving-licence-and-insurance/index_el.htm
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου