Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

Ελληνικά Σχολεία Βαυαρίας: Επιστολή Εκπαιδευτικών στον Υπουργό Παιδείας

Την επιστολή που έστειλε στο Υπουργείο  Παιδείας, σήμερα 9/6/2018, η ΕΛΜΕ (Ένωση Λειτουργούν Μέσης Εκπαίδευσης) μας κοινοποίησε σήμερα το Δ.Σ. του συνδικαλιστικού οργάνου των Ελήνων εκπαιδευτικών στο κρατίδιο της Βαυαρίας

Ακολουθεί η επιστολή 

Αξιότιμε κύριε υπουργέ, αξιότιμη κύρια υφυπουργέ,     
                                            
Με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε ότι ένα από τα σημαντικότερα αιτήματά μας συμπεριλαμβάνεται στο νόμο που ψηφίσθηκε πρόσφατα στη Βουλή. Αίρεται λοιπόν έτσι μια μεγάλη αδικία για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς των σχολικών ετών 2016-18. Η χαρά μας όμως αυτή περιορίστηκε, διαβάζοντας αναλυτικά το άρθρο 95. Κι αυτό γιατί δυστυχώς πολλά ΠΥΣΔΕ έχουν ήδη συνεδριάσει και οι οργανικές θέσεις αρκετών αποσπασμένων εκπαιδευτικών έχουν ήδη δοθεί σε άλλους εκπαιδευτικούς.
Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είχε δοθεί εντολή, ώστε τα κενά των αποσπασμένων εκπαιδευτικών  να κρατηθούν μέχρι την ψήφιση του νόμου, αφού ήταν πάγιο αίτημά μας και είχατε υποσχεθεί ότι θα το ικανοποιούσατε. Αυτοί οι συνάδελφοι βρίσκονται τώρα στη δυσάρεστη θέση να ταλαιπωρούνται με νέες αιτήσεις τοποθέτησης στις παλιές οργανικές τους θέσεις , όμηροι του υπουργείου και σε αναμονή για μια ξεκάθαρη επίλυση του προβλήματός τους. Ευελπιστούμε στην άμεση επίλυση του θέματος που έχει προκύψει, ώστε οι συνάδελφοί μας να επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις όταν λήξει η απόσπασή τους.
Όπως πιστεύουμε ότι γνωρίζετε πολύ καλά, τα Γυμνάσια και τα Δημοτικά στην Βαυαρία είναι τα μόνα σχολεία στον κόσμο, που επιχορηγούνται για την λειτουργία τους με ένα υψηλό ποσό από το κράτος υποδοχής, δηλαδή το Βαυαρικό κράτος. Από τις επιχορηγήσεις αυτές ως εκπαιδευτικοί, παίρνουμε μόνο το επιμίσθιό μας, που αντιστοιχεί μόνο σε 12 ώρες επιδότησης ανά εβδομάδα, από τις κατά μέσω όρο 22 που κάνουμε,  χωρίς δώρα και επιδόματα κι ας εξακολουθούν αυτά να δίνονται από τους Βαυαρούς. Όμως το επιμίσθιο μαζί με τον μισθό μας, ειδικά στο Μόναχο, δεν φτάνει για αξιοπρεπή διαβίωση και ενώ όλες τις επιχορηγήσεις τις εισπράττει και τις διαχειρίζεται  το ελληνικό δημόσιο, εμείς αναγκαζόμαστε να κάνουμε έως και τρεις ώρες απλήρωτες υπερωρίες, λόγω της έλλειψης του αναγκαίου για την στοιχειώδη λειτουργία των εδώ σχολείων εκπαιδευτικού προσωπικού.
Γνωρίζετε όμως φυσικά, ότι τα σχολεία της Βαυαρίας έχουν ιδιαιτερότητες. Συγκεκριμένα τα δημοτικά είναι δίγλωσσα και τα γυμνάσια ενταγμένα στο γερμανικό σύστημα, επιβαρύνοντας τους εκπαιδευτικούς με επιπλέον γραφειοκρατία ( την γερμανική, εκτός της ελληνικής ), προετοιμασία για ειδικές εξετάσεις  ( Quali, MSA ) και επιπλέον κόπο για επιμόρφωση. Πολλά μαθήματα όπως η Γεωγραφία, η Πληροφορική, τα Τεχνικά, τα Μαθηματικά, η Μουσική και άλλα, γίνονται και στα γερμανικά και ειδικότερα οι καθηγητές γερμανικής φιλολογίας αναγκάζονται να διδάσκουν σχεδόν κάθε γερμανικό μάθημα ακόμη και τα Μαθηματικά στα Δημοτικά.
 Με το υπάρχον σύστημα αποσπάσεων, τα σχολεία λειτουργούν συνεχώς με νέο προσωπικό, που πρέπει κάθε φορά να επιμορφώνεται με δική του πρωτοβουλία, επωμιζόμενο τόσο το ψυχικό όσο και το υλικό κόστος, για να ανταπεξέλθει στο ιδιαίτερα απαιτητικό εδώ σχολικό περιβάλλον. Όμως μόλις εγκλιματιστεί, αναγκάζεται στην τριετία να επιστρέψει.
Μη προσφέροντας τα απαραίτητα κίνητρα για απόσπαση και παραμονή στους Έλληνες εκπαιδευτικούς στην Βαυαρία, είναι φυσικό τα σχολεία μας εδώ να έχουν πάντα ελλείψεις σε προσωπικό.
Για το λόγο αυτό σας ζητούμε, ως κίνητρο για την προσέλευση και την παραμονή εκπαιδευτικών στην Βαυαρία, την θεσμοθέτηση επιδόματος ενταγμένου σχολείου, που άλλωστε δεν επιβαρύνει τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό, αφού ήδη παρέχεται από την Βαυαρική Κυβέρνηση.
Ως δεύτερο κίνητρο σας ζητούμε την λήψη επιμισθίου για 2 επιπλέον έτη. Και αν δεν είναι δυνατόν αυτό να εφαρμοστεί σε όλη την ομογένεια, ας γίνει τουλάχιστον μια τροποποίηση της ΚΥΑ 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016(ΦΕΚ1740/Β/15-6-2016), που να δίνει το δικαίωμα σε όσους αποσπάσθηκαν  στην Βαυαρία αρχικά για τρία  χρόνια με επιμίσθιο και παίρνουν παράταση απόσπασης για άλλα δύο χρόνια (σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του ν. 4415/2016), να μπορούν να υπηρετούν με ενταγμένες ώρες στα επιδοτούμενα από τους Βαυαρούς σχολεία, ώστε να λαμβάνουν ποσό αντίστοιχο του επιμισθίου τους και να μην χρειάζεται να υπηρετούν κατά τα δύο αυτά χρόνια σε μη ενταγμένα σχολεία.
Όπως ήδη σας αναλύσαμε και τεκμηριώσαμε προφορικά και εγγράφως ως ΕΛΜΕ Βαυαρίας, δεν προκύπτει κανένα επιπλέον οικονομικό κόστος στον Δημόσιο προϋπολογισμό από την ικανοποίηση του αιτήματός μας για 3+2 έτη  με επιμίσθιο στα ενταγμένα σχολεία της Βαυαρίας, αφού σε αυτά τα σχολεία βάση της ΚΥΑ 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016(ΦΕΚ1740/Β/15-6-2016), τοποθετούνται μόνο αποσπασμένοι με επιμίσθιο εκπαιδευτικοί, άρα θα χρειαστεί να τοποθετηθούν πάλι αποσπασμένοι με επιμίσθιο εκπαιδευτικοί.
Άρα δεν προκύπτει βλάβη του δημοσίου από την παράταση λήψης του επιμισθίου κατά 2 έτη, αλλά αντίθετα ωφέλεια, αφού το δημόσιο επωφελείται από την μη χορήγηση οδοιπορικών δύο ετών αποσπάσεων.
Με τον τρόπο αυτό θα λυθεί το πρόβλημα της μη ορθολογικής διαχείρισης του υπάρχοντος εκπαιδευτικού δυναμικού στα εδώ σχολεία, αφού δεν θα προκύπτουν υπεραριθμίες στα Λύκεια  και μη αξιοποιήσιμες ειδικότητες, από τους χάνοντες το επιμίσθιο εκπαιδευτικούς (π.χ Τεχνικών, Μουσικής, Γερμανικών), δηλαδή κάποιων ειδικοτήτων, που είναι τελείως απαραίτητες μόνο στα επιδοτούμενα σχολεία.
Επίσης θα έλυνε και το πρόβλημα που δημιούργησε η  εν λόγω ΚΥΑ στους εδώ δασκάλους, αφού μετά από τρία χρόνια με επιμίσθιο αναγκάζονται να μετακομίσουν για τα υπόλοιπα 2 χρόνια εκτός Βαυαρίας, για να υπηρετήσουν χωρίς επιμίσθιο σε μη επιδοτούμενα σχολεία, αφού δεν μπορούν να υπηρετήσουν εδώ σε Λύκεια όπως εμείς.
Μια από τις βασικότερες ελλείψεις του υπάρχοντος νομικού πλαισίου είναι η αδυναμία του να προβλέπει όλες τις υφιστάμενες περιπτώσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εκπαιδευτικών, που αποσπάσθηκαν για 1 έτος χωρίς επιμίσθιο και 3 έτη με επιμίσθιο ή ενταγμένες ώρες, για τους οποίους ο νόμος δεν προβλέπει την δυνατότητα λήψης απόσπασης χωρίς επιμίσθιο, για κανένα επιπλέον έτος. Έτσι για παράδειγμα, δεν δικαιούται του χρόνου νέα απόσπαση  ο μοναδικός αποσπασμένος μαθηματικός στο Λύκειο Μονάχου, αλλά και αρκετοί φιλόλογοι, γερμανικών και δάσκαλοι στα Γυμνάσια και τα Δημοτικά.  Ο νόμος εδώ θα μπορούσε να είναι πολύ πιο απλός και δίκαιος, δίνοντας σε κάθε εκπαιδευτικό το δικαίωμα να αποσπάται στο εξωτερικό για 5 έτη.
Επιπλέον, σύμφωνα με την εγκύκλιο των παρατάσεων, δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση παράτασης πέραν της 5ετίας χωρίς επιμίσθιο, μόνον εκπαιδευτικοί των οποίων η παράταση απόσπασης εγκρίθηκε για το σχολικό έτος 2017- 2018 (σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.4415/2016, λόγω γάμου). Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην στελέχωση των σχολείων και ειδικότερα των Λυκείων.

Σας καλούμε λοιπόν, ως ΕΛΜΕ Βαυαρίας, να ανασκευάσετε τις στρεβλώσεις του υφιστάμενου πλαισίου, για να είναι εφικτή η επαρκής στελέχωση των σχολείων μας και σας υπενθυμίζουμε επιγραμματικά τις θέσεις μας:
1) Διατήρηση και επαναφορά της οργανικής για πενταετή απόσπαση σε όλους ανεξαιρέτως τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό.
2) Έγκαιρη διεκπεραίωση της διαδικασίας των αποσπάσεων κάθε έτος, με θεσμοθέτησή της σε σταθερές ημερομηνίες,  και ολοκλήρωσή της το αργότερο μέχρι τον εκάστοτε Μάιο.
3) Όλοι οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί να έχουν  το δικαίωμα της πενταετούς απόσπασης στο εξωτερικό.
4) Ενίσχυση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στην εκμάθηση ή την βελτίωση στη γερμανική γλώσσα.
5) Επίδομα ενταγμένου σχολείου, το οποίο ήδη χορηγείται από τους Βαυαρούς για μας, χωρίς να το παίρνουμε.
6) Παράταση λήψης του επιμισθίου πέραν της 3ετίας για άλλα 2 έτη  στη Βαυαρία, έστω και με τροποποίηση της ΚΥΑ 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016(ΦΕΚ1740/Β/15-6-2016).
7) Παρατάσεις χωρίς επιμίσθιο πέραν της πενταετίας, για όσους το επιθυμούν.
8) Επαναθεσμοθέτηση και επαναλειτουργία του αντίστοιχου του ΠΥΣΔΕ (Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΔΕ), με συμμετοχή 2 αιρετών του κλάδου, για την περιοχή ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Μονάχου.
9) Στελέχωση των συντονιστικών γραφείων κυρίως με εκπαιδευτικούς βασικών ειδικοτήτων, για την συμπλήρωση των εκάστοτε κενών στα σχολεία της Βαυαρίας, λόγω έλλειψης ή απουσίας εκπαιδευτικών.
10) Δυνατότητα να διδάξουν  σε ενταγμένα σχολεία και εκπαιδευτικοί που δεν δικαιούνται επιμίσθιο, για την καλύτερη διαχείριση του υπάρχοντος δυναμικού.

Με εκτίμηση
η ΕΛΜΕ Βαυαρίας
Ο  Πρόεδρος                                                              
Η Γενική Γραμματέας                                               
Καλλέργης Νίκος                                                                                                                 
Σκεύα Σοφία  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.