Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019

Ερώτηση Βελόπουλου για σχολικό διδακτήριο Μονάχου

Ερώτηση στην Υπουργό Παιδείας με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στο υπό ανέγερση σχολικό διδακτήριο κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Λύσης- Βουλευτής  Λάρισας

Ακολουθεί η Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τον Υπουργό Εξωτερικών και την κ.Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Θέμα:«30.09.19 Αποφράδα μέρα για τον Ελληνισμό του Μονάχου. Κατεδάφιση του υπό ανέγερση σχολικού συγκροτήματος, που θα στέγαζε τα Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκειο »
 Κατεδαφίζεται το όνειρο ενός ιδιόκτητου ελληνικού σχολείου στο Μόναχο, μετά την υπογραφή συμφωνίας του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας(Ιούλιος 2019) με τον Δήμο του Μονάχου, με την  οποία το ελληνικό Δημόσιο αποσύρεται  από το οικόπεδο που  αποκτήθηκε το 2001 από το Δήμο Μονάχου για την ανέγερση ελληνικού Εκπαιδευτηρίου. Στόχος  ήταν να αποτελέσει παράδειγμα αναβάθμισης των συνθηκών παιδείας για τα ελληνόπουλα και να επιτευχθεί εξοικονόμηση σημαντικών κονδυλίων που ξοδεύει η Ελλάδα για την ενοικίαση/στέγαση διάφορων σχολικών μονάδων στην πόλη του Μονάχου(κάθε χρόνο 1.2 εκ. € για την κάλυψη δαπανών ενοικίων των αμιγώς Ελληνικών σχολείων όπου φοιτούν άνω των 750 Ελληνοπαίδων, παιδιά των 30.000 Ελλήνων του Μονάχου).

 Το χρονικό:
2001:Αγορά οικοπέδου για την ανέγερση συγχρηματοδοτούμενου ελληνικού σχολείου από  Ελληνικές και Βαυαρικές αρχές( κατά 80%  Regierung von Oberbayern).
Καθυστέρηση έναρξης οικοδομικών εργασιών αρχικά με ευθύνη των γερμανικών Αρχών( λόγω  αντιδράσεων και προσφυγών περιοίκων και τοπικών παραγόντων) και κατόπιν λόγω αργών και καθυστερημένων διαδικασιών (χρηματοδότηση, έναρξη ανέγερσης) των ελληνικών Κυβερνήσεων. Ολοκλήρωση διαδικασίας  έκδοσης οικοδομικής άδειας το 2009.
Δημοπράτηση του έργου  2010.
2013 Κατάθεση αγωγής του Δήμου Μονάχου ενώπιον του Πρωτοδικείου  Μονάχου, με τον όρο  επαναμεταβίβασης της κυριότητας για μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων αποπεράτωσης(παρήλθαν 4 έτη από 2009).
2014 Μειοδοτικός διαγωνισμός και έναρξη ανέγερσης(5 έτη απραξίας)
2015 Υπογραφή(παρά την αντίθετη άποψη της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου και του ΟΣΚ) τροποποιητικής της αρχικής Σύμβασης του 2001, στο πλαίσιο εξωδικαστικής συμβιβαστικής λύσης, με αποτέλεσμα τη δυσμενέστατη θέση της ελληνικής πλευράς (επιβολή ασφυκτικών και πρακτικά αδύνατον να τηρηθούν προθεσμιών για την αποπεράτωση του κτιρίου με χρονοβόρες αντισεισμικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές κλπ.),ενώ η αρχική συμφωνία του 2001 δεν προέβλεπε επαναμεταβίβαση της κυριότητας!

 Τον Ιούνιο 2016 ο Δήμος Μονάχου αποφασίζει σχεδόν ομόφωνα(78-2 ψήφοι), επικαλούμενος την μη ολοκλήρωση της ανέγερσης εντός 4 ετών από την έκδοση της οικοδομικής άδειας και τις περαιτέρω ευκαιρίες παράτασης, που δόθηκαν(2009-2016,δηλ. 7 χρόνια μετά)την επανάκτηση  του οικοπέδου και κατεδάφιση του ημιτελούς κτιρίου, υποστηρίζοντας  ασυνέπεια της ελληνικής πλευράς/ έλλειψη εμπιστοσύνης. 

 Τον Ιούνιο του 2017 ο Δήμαρχος Μονάχου διαβεβαιώνει ότι δεν επιθυμεί δικαστικές διαμάχες, αλλά μια κοινά αποδεκτή λύση. Στη συνάντηση με την ελληνική πλευρά, πρότεινε οι δύο πλευρές να καταθέσουν πιο συγκεκριμένα τις απόψεις τους επί των εξής:

1) Συνηγορία της Ελλάδας και  Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας για διάθεση άλλου κατάλληλου για σχολείο οικοπέδου στον Δήμο.

 2) Αν δεν εξευρεθεί άλλο  οικόπεδο, να συζητήσουν οι δύο πλευρές την από κοινού αξιοποίηση του υπάρχοντος οικοπέδου με την λειτουργία Ελληνογερμανικού Ευρωπαϊκού Σχολείου υψηλών προδιαγραφών (όπως του Βερολίνου) με αύξηση του συντελεστή δόμησης, για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις. 

Το φθινόπωρο 2017 ο Δήμαρχος δέχεται  να μην υπάρξει καμία περαιτέρω δικαστική διεκδίκηση του οικοπέδου από μεριάς του Δήμου, να διατηρηθεί η ιδιοκτησία της Ελλάδας και να εξετασθεί νέα πρόταση «συναξιοποίησης» του χώρου των 15.000 m² .

 Λόγω μη έγκαιρης διατύπωσης άποψης του Υπουργείου Παιδείας επί των ανωτέρω προτάσεων, ο Δήμος στο τέλος του 2017  επανέρχεται με άλλη πρόταση, η οποία προβλέπει να κρατήσει ο Δήμος εξ ολοκλήρου την κυριότητα του οικοπέδου, να επεκτείνει στον χώρο εγκαταστάσεις του Michaeli Gymnasium και να «νοικιάσει» στην Ελλάδα την δυνατότητα να οικοδομήσει αυτή νέο σχολικό συγκρότημα στο 50% του οικοπέδου, αφού γκρεμίσει βέβαια το μέχρι τώρα ανεγερθέν κτίριο( με την κατεδάφιση του υπάρχοντος κτίσματος παύει να υφίσταται και η προστασία της Ελλάδος από αναγκαστική εκτέλεση, δηλ. παύει η προστασία του σχολείου λόγω ασυλίας)!

Οι περαιτέρω χειρισμοί του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας εγείρουν ερωτήματα, καθώς οδηγούν ενάμιση χρόνο μετά στην υπογραφή νέας συμφωνίας (26 Ιουνίου 2019), στην κατεδάφιση και χτισίματος ενός κοινού σχολείου( ένα κομμάτι θα αποτελεί τμήμα του γειτονικού γερμανικού γυμνασίου Michelgymnasium και ένα τμήμα του ελληνικού σχολείου, με χώρους για μέχρι 500 μαθητές, δηλ. λιγότερους από τους μισούς σημερινούς μαθητές στα τέσσερα ελληνικά σχολεία του Μονάχου), με την ελληνική κυβέρνηση να αναλαμβάνει να καλύψει μάλιστα και τα έξοδα της κατεδάφισης των μέχρι τότε κατασκευών έναντι «ανταλλάγματος» 6 εκατ. € που θα καταβάλλει ο Δήμος στο Ελληνικό Δημόσιο! 

Η ανελλιπής ενεργοποίηση των αρμοδίων  της Ελληνικής Κυβέρνησης για το υπό κατασκευή κτίριο, που προστατευόταν από την Διεθνή Immunität (ασυλία) ως ελληνικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα και σύμφωνα με την νομολογία του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, δεν θα μπορούσε να γίνει έξωση της Ελλάδας, αποβαίνει τραγική με τη νέα συμφωνία! Ενώ ως τότε ίσχυε, ότι τα Ελληνικά Σχολεία στην Γερμανία σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο (Bundesgerichtshof)και την  έγκυρη νομική γνωμοδότηση από διακεκριμένο Καθηγητή Πανεπιστημίου του Μονάχου για το θέμα αυτό, απολαμβάνουν ασυλία, δηλ. ότι δεν μπορεί να ασκηθεί σε βάρος της Ελλάδας αναγκαστική εκτέλεση και  προστασία ελληνικής περιουσίας επί γερμανικού εδάφους. 

 Όλοι όσοι χειρίστηκαν  το θέμα του Ελληνικού Σχολείου στο Μόναχο, είθε  να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των χειρισμών και των αποφάσεών τους. Η ελληνική πολιτεία είναι  υπόλογος ενημέρωσης και απόδοσης ευθυνών.

 Κατόπιν τούτου ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:
1.Για ποιους λόγους η ελληνική πολιτεία υπέγραψε την τροποποιητική συμφωνία του 2015 και  δεν εξάντλησε κάθε νομική δυνατότητα, για να αποτραπεί η κατεδάφιση βάση διεθνούς δικαίου, δεν προσέφυγε στα δικαστήρια, αλλά  παραιτήθηκε της ετεροδικίας και των άλλων δικαιωμάτων;( Αν δεν υπέγραφε τη συμφωνία,  θα έπρεπε το γερμανικό κράτος να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη για να διεκδικήσει το οικόπεδο). Παρακαλούμε να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

2. Είχε αρχικά ο ΟΣΚ όσο και στη συνέχεια η ΚτΥπ (Κτηριακές Υποδομές) δηλ. το ελληνικό δημόσιο, μηχανισμούς ελέγχου για την αντιμετώπιση καθυστερήσεων και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων; Παρακαλούμε να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

3.Ποιές ήταν οι ενέργειες του υπουργείου Εξωτερικών; Ήταν η υπογραφή συμφωνίας κατεδάφισης η έσχατη λύση ή μια προσπάθεια να αποφευχθεί  νέα ένταση στις ελληνογερμανικές σχέσεις, επιτρέποντας σε ένα δημοτικό συμβούλιο να ασκεί εξωτερική πολιτική και εκθέτοντας μια χώρα; Παρακαλούμε να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

4. Προτίθεστε να προβείτε σε διερεύνηση και επίδοση  τυχόν πολιτικών και αστικών ευθυνών για τους αμφισβητήσιμης αποτελεσματικότητας χειρισμούς των εντεταλμένων για το θέμα αυτό κατά την περίοδο των ετών αυτών, της αναδόχου εταιρίας και όλων όσων εμπλέκονται στις καθυστερήσεις μέσω σύστασης Διερευνητικής Επιτροπής; Παρακαλούμε να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

5. Ποιό είναι ακριβώς το οικονομικό κόστος για το ελληνικό δημόσιο μη έγκαιρης ανέγερσης, καθώς και ποιό αυτό της κατεδάφισης; (εικάζεται σε  τουλάχιστον 15 εκ., € /σημερινή αξία του ακινήτου 10 εκ. € και μέχρι στιγμής δαπάνες 5.5 εκ. € επί συνόλου 26 εκ. €, σύμφωνα με τα στοιχεία των Κτηριακών Υποδομών ΑΕ, ενώ  από την αναστροφή της πώλησης, το ελληνικό δημόσιο θα είχε μόνο αξίωση για την επιστροφή της δαπάνης αγοράς δηλ. 2.5 εκ €; Παρακαλούμε να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

6. Είναι μόνο η ανικανότητα του Ελληνικού Δημοσίου που ολιγώρησε χαρακτηριστικά και δεν πρόλαβε τις καταλυτικές ημερομηνίες ή έλλειψη πολιτικής για τον Απόδημο Ελληνισμό ή κρύβονται και άλλες επιδιώξεις πίσω από την υπογραφή  της επαίσχυντης συμφωνίας ,λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές του 2019; Σε ποιές ενέργειες προτίθεστε να προβείτε από εδώ και στο εξής, αναφορικά με το θέμα αυτό;

Ο ερωτών βουλευτής
Κυριάκος Βελόπουλος
30 Σεπτεμβρίου 2019

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.