Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2020

Γερμανία: Μπορεί ο εργοδότης να μειώσει την άδεια λόγω Kurzarbeit ;

Τι γίνεται με την άδεια όταν ο εργαζόμενος λόγω πανδημίας έχει μπει σε "εργασία περιορισμένου χρόνου" (Kurzarbeit).

Η απάντηση στο ερώτημα στηρίζεται σε απόφαση του Ευρωπαικού Δικαστηρίου (13.12.2018) στο οποίο είχε προσφύγει γερμανός πολίτης.

Το συμπέρασμα:


1) Ο εργαζόμενος δεν πρέπει να την αποδεχτεί Μια μείωση της άδειας χωρίς προηγούμενα να εξετάσει εάν το επιτρέπει το νομικό πλαίσιο και κυρίως οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

2) Κατά κανόνα μπορεί ο εργοδότης να μειώσει αναλογικά την ετήσια άδεια με τις μέρες που το εργοστάσιο/επιχείρηση ήταν κλειστό.  
Παράδειγμα: Ο εργαζόμενος δικαιούται 30 μέρες άδεια ετησίως δηλαδή 2,5 μέρες το μήνα. Το εργοστάσιο/επιχείρηση ήταν κλειστό για 1 μήνα. Ο εργοδότης θα μπορεί να μειώσει την άδεια κατά 2,5 ημέρες και έτσι ο εργαζόμενος θα δικαιούται για το έτος 27,5 μέρες άδεια.
Επειδή όμως, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία περί αδειών, γίνεται στρογγυλοποίηση η μισή μέρα μετατρέπεται σε μια και έτσι οι μέρες αδείας του εργαζομένου στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 28.
Ανάλογη είναι η μείωση στην περίπτωση που το Kurzarbeit δεν είναι όλες τις μέρες αλλά περιοδικά δηλαδή π.χ. 2 μέρες την εβδομάδα ή 20 ώρες την εβδομάδα.

3) Το επίδομα άδειας (Urlaubsgeld). To επίδομα αδείας δεν είναι υποχρεωτικό στη Γερμανία. Αν όμως μια επιχείρηση πληρώνει κατά κανόνα το επίδομα ή είναι στο συμβόλαιο εργασίας ή αποτελεί συμφωνία της συλλογικής σύμβασης τότε πρέπει να προηγηθεί συμφωνία συνδικάτου / εργοδότη πριν την κατάργησή του. Συμπέρασμα: Επιτρέπεται αλλά υπό προϋποθέσεις.

4) Ο εργαζόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να πάρει την άδεια του 2020 λόγω της πανδημίας στο χρονιό διάστημα της "εργασίας περιορισμένου χρόνου"

Σημείωση: Τα παραπάνω αποτελούν συμπεράσματα και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως δεδομένα για όλες τις περιπτώσεις εργασιακής σχέσης. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να αναζητήσει νομική συμβουλή ή να απευθυνθεί στο συνδικάτο των εργαζομένων στην επιχείρηση που εργάζεται.

Πηγή στοιχείων : ERGO, DGB, Bundesgesetz

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου