Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020

Για 5 μήνες με υποτροφία στο γερμανικό κοινοβούλιο

Στην ανακοίνωσή του το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο αναφέρει:

Θέλετε να εργαστείτε στο γερμανικό κοινοβούλιο; Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή σε συνεργασία με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (Freie Universität Berlin), το Πανεπιστήμιο Χούμπολντ του Βερολίνου (Humboldt-Universität zu Berlin) και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Βερολίνου (Technischen Universität

Berlin) σας προσκαλεί για πέντε μήνες στο Βερολίνο στο πλαίσιο  της Διεθνούς Κοινοβουλευτικής Υποτροφίας (IPS).

Η IPS απευθύνεται σε νέους ανθρώπους υψηλής κατάρτισης και με ενδιαφέρον για το πολιτικό γίγνεσθαι, οι οποίοι μετά το πέρας του προγράμματος θα έχουν τη βούληση επιστρέφοντας στην πατρίδα τους να συμβάλουν ενεργά και με αίσθημα ευθύνης στην διαμόρφωση του δημοκρατικού της μέλλοντος.

Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή προσφέρει σε νέους ανθρώπους την ευκαιρία να  γνωρίσουν στο πλευρό ενός μέλους της Γερμανικής Βουλής, στο πλαίσιο συνεργασίας διάρκειας 13 εβδομάδων, το γερμανικό κοινοβουλευτικό σύστημα και τις πολιτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να αποκομίσουν πρακτικές εμπειρίες στον τομέα της κοινοβουλευτικής εργασίας.

Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από ανεξάρτητη επιτροπή επιλογής της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής. 

Προϋποθέσεις

- ιθαγένεια μιας εκ των συμμετεχουσών χωρών

- πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

- πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας

- γνώση της πολιτικής, κοινωνίας και ιστορίας της Γερμανίας

- ηλικίας κάτω των 30 ετών στην αρχή της υποτροφίας

Υποτροφία

- 500 ευρώ τον μήνα

- δωρεάν διαμονή

- ασφάλιση και έξοδα μετακίνησης

καταληκτική ημερομηνία για υποβολή υποψηφιότητας 31 Ιουλίου

- περισσότερες πληροφορίες , στη γερμανική πρεσβεία ή στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.bundestag.de/ips

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου