Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020

Γερμανία: "Minjob". Νόμοι στην αγορά εργασίας (1)

O Δορυφόρος ξεκινάει σήμερα σειρά δημοσιεύσεων με θέματα που αφορούν την αγορά εργασίας στη Γερμανία προκειμένου να ενημερωθούν οι Έλληνες εργαζόμενοι, κυρίως όσοι πρόσφατα ήρθαν στη χώρα.

Σήμερα το θέμα μας είναι :  Minijob 

Minijob (ή αλλιώς 450-Euro-Job, geringfügige Beschäftigung, kurzfristige Beschäftigung) χαρακτηρίζεται η εργασία με ανώτατο

μισθό 450 € μηνιαίως ή η εργασία που δεν υπερβαίνει τις 70 εργάσιμες ημέρες ετησίως.

Η πρώτη κατηγορία δηλ.  εργασία με ανώτερο μισθό 450 € μηνιαίως :

  • Ο αριθμός των ωρών εργασίας μηνιαίως εξαρτάται από το ωρομίσθιο (και στα Minijob ισχύει το κατώτερο ωρομίσθιο - Mindestlohn). 
  • Παράδειγμα: Αν κάποιος εργάζεται με 9,35 € την ώρα μπορεί να εργαστεί στη συγκεκριμένη εργασία το ανώτερο 48,13 ώρες το μήνα έτσι ώστε να μην ξεπεράσει το όριο των 450 €

Η δεύτερη κατηγορία δηλ. εργασία που ετησίως δεν ξεπερνά τις 70 ημέρες. Στην περίπτωση αυτή το εισόδημα μπορεί να μην είναι σταθερό (δηλ 450 €) ανά  μήνα αλλά στο σύνολο του : 70 ημέρες.

Μειονέκτημα του Minijob :

Όποιος εργάζεται σε ,,Minijob,, δεν πρέπει να καταβάλλει εισφορές στο ταμείο ανεργίας και κατά συνέπεια δεν έχει δικαίωμα επιδόματος ανεργίας.

Όποιος εργάζεται αποκλειστικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα μόνο σε ,,Minijob,, δεν έχει δικαίωμα συνταξιοδότησης (ή κατά περίπτωση πολύ χαμηλή σύνταξη)

Ασφάλεια ασθενείας (Kranken- und Pflegeversicherung)

Ναι μεν ο εργοδότης καταβάλλει εισφορές για τον εργαζόμενο σε ,,Minijob,, όμως ο εργαζόμενος δεν είναι ασφαλισμένος στα ταμεία ασθενείας.

Οι δυνατότητες που έχει ο εργαζόμενος σε ,,Minijob,, είναι η εθελοντική ασφάλεια ασθενείας 

Για ανέργους που εργάζονται σε ,,Minijob,, τις εισφορές στα κοινωνικά ταμεία αναλαμβάνουν τα γραφεία εύρεσης εργασίας (Arbeitsagenturen ή Jobcenter). Αυτό ισχύει όμως όσο υπάρχει δικαίωμα για ταμείο ανεργίας. 

Δικαιώματα για όσους εργάζονται σε Minijob

Οι εργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση

Αυτό αφορά :

  • Την προστασία από καταγγελία σύμβασης συμβολαίου εργασίας (Kündigungsschutz)
  • Δικαίωμα για μισθό σε περίπτωση που αρρωστήσει το παιδί
  • Επίδομα για Κυριακές και αργίες ,
  • Επίδομα μητρότητας 
  • Πιστοποιητικό εργασίας

ΑΔΕΙΑ 

Όσοι εργάζονται σε Minijob έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Οι ημέρες αδείας προσδιορίζονται από τον αριθμό των ημερών εργασίας.

Υπολογισμός:

Ημέρες εργασίας εβδομαδιαίως x ημέρες αδείας ÷ εργάσιμες ημέρες επιχείρησης 

Παράδειγμα: 

Εργάζεστε 3 μέρες την εβδομάδα. Ο χρόνος αδείας στην επιχείρησή που εργάζεστε είναι 30 μέρες. Η επιχείρησή σας λειτουργεί 5 ημέρες την εβδομάδα. 

Άρα: 3 χ 30 =90 :5= 18 μέρες άδειας το χρόνο.

Minijob ως παράλληλη εργασία

Όταν το Minijob είναι παράλληλα της "κανονικής" εργασίας σας χρειάζεται η έγκριση από τον εργοδότη σας.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση σε ένα Minijob δεν έχετε υποχρέωση καταβολής εισφορών σε κοινωνικά ταμεία. 

Προσοχή ! Αν έχετε περισσότερα από ένα Minijob και δεν έχετε άλλη, κανονική σχέση εργασίας, τότε πρέπει να προσέξετε να μην υπερβείτε τα 450 € μηνιαιώς καθώς στην περίπτωση αυτή πρέπει να πληρώσετε εισφορές στα κοινωνικά ταμεία.

Τα 450 € είναι αφορολόγητα και δεν είναι απαραίτητο να δηλωθούν στην φορολογική δήλωση. 

Αν υπάρχει επιπλέον εισόδημα των 450 € επιπλέον της κανονικής σχέσης εργασίας τότε ανήκει στην φορολογική κλίμακα 6.

1 σχόλιο: