Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021

Συμπλήρωση εντύπου "Αποφυγή Διπλής Φορολογίας "

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση ενός δείγματος που αφορά τη συμπλήρωση του εντύπου "αποφυγή διπλής φορολογίας" ας δούμε επιγραμματικά τι ισχύει σχετικά Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΠΟΛ η 1201/2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό, οφείλουν να προσκομίσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ένα από τα παρακάτω έγγραφα:
Πριν αναφερθούμε σε συγκεκριμένα έγγραφα πρέπει να επισημανθεί ότι ο ο υπάλληλος της ΔΟΥ μπορεί (όπως ορίζει η εγκύκλιος) να κρίνει εάν τα έγγραφα που θα προσκομίσει ο κάτοικος εξωτερικού αρκούν.

Κατά περίπτωση κρίνονται σίγουρα απαραίτητα :

Η αίτηση για την εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας (έντυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα), το ενοικιαστήριο, η κάρτα ασφάλειας ασθενείας, πιστοποιητικό τραπέζης (τρ. λο), συμβόλαιο εργασίας, βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν φορολογικοί κάτοικοι, από την οποία να  προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του Κράτους, ατίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας του εισοδήματος που υπέβαλαν στη Γερμανία

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιου από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε απαιτείται βεβαίωση από το Προξενείο από την οποία να αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος.

Όσον αφορά στη γνησιότητα των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία έχουν συνταχθεί στη Γερμανία πρέπει να τίθεται στα έγγραφα αυτά η επισημείωση Apostille.

Επίσης απαιτείται η μετάφρασή τους στα ελληνικά από ορκωτό μεταφραστή.

Κόστος Υπηρεσίας: 30 Ευρώ ανά βεβαίωση γνησίου υπογραφής Ορκωτού Μεταφραστή

50 Ευρώ ανά βεβαίωση που να αποδεικνύει ισχυρό δεσμό με το άλλο κράτος

Aποδοχή του εκπροσώπου στην Ελλάδα: Θα χρειαστεί υπεύθυνη δήλωση από τον εκπρόσωπο ότι αποδέχεστε και αν δεν καταθέσει ο ίδιος ο κάτοικος Γερμανίας την αίτηση κάνει υπεύθυνη δήλωση στον εκπρόσωπο ότι του δίνει το δικαίωμα να κάνει αλλαγή φορολογικής κατοικίας

Αίτηση για την εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας 

Το έντυπο είναι στην αγγλική και ελληνική γλώσσα δηλ. δεν υπάρχει φόρμα εντύπου σε ελληνογερμανικά.

Το έντυπο συμπληρώνεται δυο φορές, ενώ το τμήμα στη δεύτερη σελίδα μετά την υπογραφή συμπληρώνεται από την υπηρεσία (εφορία).

Στο δείγμα μας έχουμε συμπληρώσει στο σημείο 2 ως εισόδημα τη "σύνταξη γήρατος". Αντίστοιχα ο εργαζόμενος που εργάζεται συμπληρώνει το όνομα της εταιρείας / επιχείρησης απασχόλησής του καθώς τη διεύθυνση και την έναρξη σχέσης εργασίας.

Όλη η εγκύκλιος


ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.