Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

Γερμανία: Τροποίηση του νόμου περί συλλόγων

Οι διαδικτυακές συνεδριάσεις των συλλόγων θα είναι δυνατές στο μέλλον υπό απλούστερες συνθήκες.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας τροποποίησης του νόμου περί σωματείων που ρυθμίζεται στον γερμανικό αστικό κώδικα (BGB), η οποία τίθεται σε ισχύ αύριο. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης (BMJ) συμμετείχε εντατικά στη σύνταξη του νόμου που επιτρέπει υβριδικέςγενικές συνελεύσεις. 

Μάλιστα δεν είναι απαραίτητη προηγούμενη τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου για να μπορεί να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Αρκεί απόφαση των μελών, η οποία μπορεί να ληφθεί σε γενική συνέλευση ή και εκτός γενικής συνέλευσης. Με την απόφαση μπορεί να εξουσιοδοτεί το όργανο σύγκλησης (ΔΣ) να ορίσει ότι μεμονωμένες ή όλες οι μελλοντικές γενικές συνελεύσεις μπορούν να διεξαχθούν διαδικτυακά. Η απόφαση, εάν ληφθεί σε γενική συνέλευση, απαιτεί πλειοψηφία των παρόντων (άρθρο 32 παράγραφος 1 πρόταση 3 BGB). Εκτός γενικής συνέλευσης, μπορεί να ληφθεί με γραπτή συγκατάθεση όλων των μελών (άρθρο 32 παράγραφος 2 BGB).

Εάν το όργανο σύγκλησης συγκαλέσει υβριδική ή εικονική γενική συνέλευση, αποφασίζει επίσης για τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, ώστε τα μέλη να μπορούν να συμμετέχουν χωρίς να είναι παρόντα στον τόπο της συνέλευσης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.