Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Δυνατότητα ηλεκτρονικής εκδόσεως ποινικού μητρώου

Μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Ποινικού Μητρώου μπορούν οι πολίτες και στο εξωτερικό να έχουν πληροφόρηση για θέματα ποινικού μητρώου.
Συγκεκριμένα :
Η διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Ποινικού Μητρώου παρέχει πληροφόρηση για θέματα  ποινικού μητρώου των υπηρεσιών ποινικού μητρώου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας και του Αυτοτελούς Τμήματος Ποινικού Μητρώου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς επίσης και για τους τρόπους και τις διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να εκδοθεί αντίγραφο ποινικού μητρώου.
Μέσα από την διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Ποινικού Μητρώου τόσο οι πολίτες όσο και οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να λάβουν ηλεκτρονικά την φόρμα αίτησης για έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου, να καταθέτουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις αυτές και εφόσον είναι πιστοποιημένοι να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τα αντίγραφα ποινικού μητρώου.

Πηγή: Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου