Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024

Γερμανία: Η εξέλιξη της εργασίας από το σπίτι (Homeoffice)

Η εργασία από το σπίτι έχει καθιερωθεί στη Γερμανία ακόμη και μετά την πανδημία Covid-19, αλλά χρησιμοποιείται σε λιγότερες εργάσιμες ημέρες. 

Η εργασία από το σπίτι έχει καθιερωθεί στη Γερμανία ακόμη και μετά την πανδημία Covid-19, αλλά χρησιμοποιείται σε λιγότερες εργάσιμες ημέρες.

Το 23,5% του συνόλου των εργαζομένων εργάστηκε από το σπίτι τουλάχιστον περιστασιακά το 2023, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (Destatis).

Το ποσοστό αυτό ήταν ελάχιστα χαμηλότερο από ό,τι το 2022 (24,0%) και το 2021 (24,9%). 

Η υποχρέωση εργασίας από το σπίτι που θεσπίστηκε λόγω της πανδημίας του κοροναϊού έληξε τον Μάρτιο του 2022. Μια σύγκριση με το επίπεδο πριν από τον κορονοϊό δείχνει το βαθμό στον οποίο έχει πλέον καθιερωθεί η εργασία από το σπίτι: το 2019, μόνο το 12,8% των εργαζομένων εργαζόταν από το σπίτι.

Ωστόσο, η εργασία από το σπίτι χρησιμοποιείται πλέον λιγότερο εκτεταμένα από ό,τι κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το 2023, μόλις οι μισοί (44%) των εργαζομένων που εργάζονταν από το σπίτι το έκαναν συχνά ή συχνότερα. Λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο (26%) εργαζόταν εξ ολοκλήρου από το σπίτι. 

Το 2022, το 39% των εργαζομένων εργάζονταν στην εργασία τους εξίσου συχνά ή συχνότερα από ό,τι εργάζονταν από το σπίτι και το 31% εργαζόταν αποκλειστικά από το σπίτι. 

Το 2021, έτος που επηρεάστηκε έντονα από την πανδημία, τα ποσοστά μετατοπίστηκαν ακόμη περισσότερο προς την εργασία από το σπίτι: Εκείνη την περίοδο, μόνο το 31% εργαζόταν από το σπίτι εξίσου συχνά ή λιγότερο συχνά από ό,τι στη δουλειά, ενώ το 40% εργαζόταν αποκλειστικά από το σπίτι.

Οι εργαζόμενοι σε μεγαλύτερες εταιρείες εργάζονται συχνότερα από το σπίτι

Εξετάζοντας μόνο τους εργαζόμενους, το ποσοστό που εργάζεται από το σπίτι το 2023 ήταν 22,0%, ελαφρώς χαμηλότερο από ό,τι στο σύνολο του εργατικού δυναμικού. Το πόσο συχνά οι εργαζόμενοι εργάζονται από το σπίτι επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως το μέγεθος της εταιρείας ή η ηλικία των εργαζομένων.

Το ποσοστό των εργαζομένων που εργάζονται από το σπίτι αυξάνεται με το μέγεθος της εταιρείας: ενώ το 13,1 % των εργαζομένων σε μικρές εταιρείες (έως 49 εργαζόμενοι) εργάζονταν από το σπίτι, το ποσοστό αυτό ήταν 22,9 % στις μεσαίες εταιρείες (50 έως 249 εργαζόμενοι). Στις μεγάλες εταιρείες με τουλάχιστον 250 εργαζόμενους, το ποσοστό των εργαζομένων που εργάζονταν από το σπίτι ήταν το υψηλότερο, 33,8 %.

Οι ηλικίες 25 έως 34 ετών εργάζονται συχνότερα από το σπίτι

Μια ματιά στην κατανομή ανά ηλικιακή ομάδα δείχνει ότι η εργασία από το σπίτι είναι επίσης πιθανό να χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση καλής ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που εργάζονται από το σπίτι το 2023 είναι οι 25 έως 34 ετών με 26,4%, ακολουθούμενο από τους 35 έως 44 ετών με 26,2%. 

Η ανάγκη για φροντίδα των παιδιών θα μπορούσε να είναι ένας λόγος για το συγκριτικά υψηλό ποσοστό σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Οι εργαζόμενοι ηλικίας 15 έως 24 ετών (12,3%) και οι εργαζόμενοι ηλικίας 65 ετών και άνω (13,1%) είχαν τις λιγότερες πιθανότητες να εργάζονται από το σπίτι.

Στην υγειονομική περίθαλψη (6,4%) και στο λιανικό εμπόριο (8,3%), η εργασία από το σπίτι χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σπάνια.

Το πόσο συχνά οι άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τον αντίστοιχο τομέα. To 2023 το ποσοστό ήταν υψηλότερο στον τομέα των υπηρεσιών πληροφορικής : 

Εδώ, σχεδόν τα τρία τέταρτα (74,7%) των εξαρτημένων εργαζομένων εργάζονταν από το σπίτι, τουλάχιστον περιστασιακά.

Στη διοίκηση και διαχείριση εταιρειών και στη συμβουλευτική διοίκησης, το 72,5% εργαζόταν από το σπίτι, ενώ στον τομέα των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και συνταξιοδοτικών ταμείων, το ποσοστό ήταν λίγο πάνω από τα δύο τρίτα (68,6%). 

Αντίθετα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μόνο το μικρότερο ποσοστό εργαζομένων (6,4%) μπορούσε να εργαστεί από το σπίτι. Η εργασία από το σπίτι ήταν επίσης σπάνια στον τομέα του λιανικού εμπορίου (8,3 %) ή στον τομέα των κατασκευών  (8,4 %).

Ποσοστό εργαζομένων από το σπίτι στη Γερμανία ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ

Σε μια ευρωπαϊκή σύγκριση, η Γερμανία ήταν πάνω από τον μέσο όρο σε ολόκληρη την ΕΕ το 2023. Στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), κατά μέσο όρο 22,4 % όλων των εργαζομένων ηλικίας 15 ετών και άνω εργάζονταν τουλάχιστον περιστασιακά από το σπίτι.  Το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που εργάζονταν από το σπίτι στην ΕΕ είχαν πέρσι οι Κάτω Χώρες (52,0%), η Σουηδία (45,8%) και η Φινλανδία (42,0%).

Η Βουλγαρία (2,9%), η Ρουμανία (3,3%) και η Ελλάδα (7,4%) είχαν το χαμηλότερο ποσοστό εργαζομένων που εργάζονταν από το σπίτι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.