Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020

Γερμανία: Tι ισχύει για ανέργους . Νόμοι στην αγορά εργασίας (3)

Στην 3η μας ανάρτηση της σειράς "Νόμοι στην αγορά εργασίας της Γερμανίας" δημοσιεύουμε τις βασικές πληροφορίες που αφορά ανέργους ή εργαζόμενους που το επόμενο διάστημα γνωρίζουν ότι θα είναι άνεργοι.

(Ολόκληρο το έντυπο μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή pdf εδώ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το έντυπο δεν περιλαμβάνει τις όποιες αλλαγές

που ενδεχομένως έχουν γίνει και αφορούν την χρονική περίοδο της πανδημίας). Πηγή στοιχεία Agentur für Arbeit, Eπιμέλεια Ελένη Βούλγαρη, ορκωτή μεταφράστρια και διερμηνέας, Μόναχο)

12 σημεία που πρέπει να θυμάστε!

Μόλις λήξει μια εργασία ή μια επαγγελματική εκπαίδευση (μαθητεία) είστε υποχρεωμένοι να δηλώσετε αυτοπροσώπως ότι ψάχνετε εργασία το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη. Αν πληροφορηθείτε για τη λήξη σε λιγότερο από τρεις μήνες, τότε πρέπει να δηλωθείτε εντός τριών ημερών. Για να τηρηθούν οι προθεσμίες και για να σας διευκολύνουμε με τη δήλωση αναζήτησης εργασίας, μπορείτε να μας κοινοποιήσετε π.χ. τηλεφωνικώς ότι λήγει η εργασία σας και να κλείσετε ένα ραντεβού, για να καταθέσετε αυτοπροσώπως τη δήλωση αναζήτησης εργασίας. Εκτός από την τηλεφωνική δήλωση υπάρχει και η δυνατότητα να κάνετε μια online δήλωση αναζήτησης εργασίας στη σελίδα www.arbeitsagentur.de. Αν δεν δηλωθείτε έγκαιρα, διατρέχετε κίνδυνο χρονικής αναστολής. 

Για να μην αφήσετε να προκύψει ή για να τελειώσετε την ανεργία, είστε υποχρεωμένος να ψάξετε απασχόληση με δική σας πρωτοβουλία ή να δεχτείτε μια εύλογη απασχόληση ή να λάβετε μέρος σε μέτρα επαγγελματικής επανένταξης.

Αν το απαιτήσει το Γραφείο Εργασίας, θα πρέπει να μπορείτε να αποδείξετε τις προσπάθειες που έχετε καταβάλει. Για περισσότερες πληροφορίες, 

Ενδεχομένως θα πρέπει να αντιμετωπίσετε ότι θα διακοπούν οι χρηματικές παροχές ή ότι θα προκύψει χρονική αναστολή τους, σε περίπτωση που 

• δεν προσπαθείτε οι ίδιοι ενεργά να βρείτε εργασία, 

  • δεν μπορείτε να αποδείξετε απέναντι στο Γραφείο Εργασίας ότι καταβάλετε τις απαιτούμενες δικές σας πρωτοβουλίες για να βρείτε εργασία,
  • δεν επωφελείστε από εύλογες δυνατότητες για εργασία,
  • απορρίπτετε μέτρα επανένταξης (π.χ. μέτρα επαγγελματικής επιμόρφωσης ή μέτρα ενεργοποίησης και επαγγελματικής επανένταξης) 

ή

  • δεν τηρείτε μια προτροπή να δηλώσετε παρουσία ή να παρουσιαστείτε σε ραντεβού για εξετάσεις.

Παρακαλούμε να κοινοποιείτε στο αρμόδιο για σας Γραφείο Εργασίας αμέσως κάθε αλλαγή που πιθανόν επηρεάζει τις απαιτήσεις σας για χρηματικές παροχές – αυτό ισχύει ακόμη και όταν άλλοι ενεργούν για σας με εντολή του Γραφείου Εργασίας. Αμέσως πρέπει να δηλώνετε ειδικά κάθε αλλαγή της οικογενειακής σας κατάστασης, της φορολογικής σας κατηγορίας και του φορολογικού παράγοντα. Όταν αλλάζετε φορολογική κατηγορία με το/τη σύζυγό σας ή με τον/την εταίρο συμβίωσής σας, πρέπει οπωσδήποτε να αναζητήσετε συμβουλές στο αρμόδιο για σας Γραφείο Εργασίας αναφορικά με τις οικονομικές συνέπειες/επιδράσεις αυτής της αλλαγής. 

Παρακαλούμε να κοινοποιείτε εκ των προτέρων στο Γραφείο Εργασίας κάθε μετακόμιση (αλλαγή διεύθυνσης) ή μια προγραμματισμένη απουσία από τον τόπο διαμονής (διακοπές/ταξίδια). 

το επίδομα ανεργίας θα αρχίσει να καταβάλλεται το νωρίτερο από την ημέρα που δηλώσατε αυτοπροσώπως την ανεργία στο αρμόδιο για σας Γραφείο Εργασίας. Για δικό σας όφελος προτείνουμε να παρουσιαστείτε αμέσως στο Γραφείο Εργασίας μόλις προκύψει η ανεργία σας. Η  δήλωση ανεργίας ισχύει ταυτόχρονα ως αίτηση για το επίδομα ανεργίας.

Η χρηματική παροχή καταβάλλεται με τραπεζικό έμβασμα, δηλ. όχι με μετρητά.

Παρακαλούμε να ανοίξετε ένα λογαριασμό σε τράπεζα, σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη.

Η απόφαση για την αίτησή σας θα σας κοινοποιηθεί γραπτώς.

Όταν σας χορηγούνται οι χρηματικές παροχές, έχετε ασφάλιση υγείας, περίθαλψης, σύνταξης και ατυχήματος. Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανόν κάποιο εμπόδιο να εργαστείτε, παρακαλούμε να το δηλώσετε αμέσως στο αρμόδιο για σας Γραφείο Εργασίας. Όταν διακοπεί η χρηματική παροχή, θα πρέπει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να δηλώσετε ξανά την ανεργία.

Το Γραφείο Εργασίας έχει το δικαίωμα να σας καλέσει να δηλώσετε παρουσία αυτοπροσώπως, να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες καθώς και να διεξάγει έρευνες για την πραγματική κατάσταση μιας περίστασης. Σ΄ αυτά τα μέτρα συμπεριλαμβάνονται και η εντολή διεξαγωγής ιατρικών ή ψυχολογικών εξετάσεων.

Παρακαλούμε να φυλάγετε προσεχτικά όλα τα έγγραφα/δικαιολογητικά που εκδίδει για σας το Γραφείο Εργασίας.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι όλα τα δικαιολογητικά που καταθέτετε στο Γραφείο Εργασίας μετατρέπονται σε ηλεκτρονική μορφή και καταστρέφονται, αφού φυλαχτούν για 6 εβδομάδες. Σε περίπτωση που χρειάζεστε να σας επιστραφούν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά σας, θα πρέπει να το κοινοποιήσετε έγκαιρα και γραπτώς.

1. Τι πρέπει να κάνετε όταν κινδυνεύετε να μείνετε άνεργος;

Αρχικά μια παρατήρηση σχετικά με τους όρους που χρησιμοποιούνται παρακάτω, δηλ. «δήλωση αναζήτησης εργασίας» και «δήλωση ανεργίας».

Με τη δήλωση αναζήτησης εργασίας δηλώνετε στο Γραφείο Εργασίας ότι λήγει η σχέση εργασίας σας και αναζητάτε εργασία λόγω επικείμενης ανεργίας. Έτσι το Γραφείο Εργασίας μπορεί να αναλάβει το ρόλο του μεσίτη στην αναζήτηση εργασίας και ενδεχομένως να βοηθήσει να αποφύγετε ή να μειώσετε την ανεργία. Γι΄ αυτό το λόγο ο νομοθέτης έχει καθιερώσει την υποχρέωση της έγκαιρης δήλωσης της αναζήτησης εργασίας.

Πρέπει να ξεχωρίζουμε τη δήλωση αναζήτησης εργασίας από τη δήλωση ανεργίας. Με τη δήλωση ανεργίας δηλώνετε ότι έχει ήδη προκύψει ή ότι θα προκύψει σύντομα η ανεργία. Η δήλωση ανεργίας είναι η προϋπόθεση, για να εδραιωθεί η απαίτηση για το επίδομα ανεργίας.

Επειδή οι νόμιμες προθεσμίες για την έγκαιρη δήλωση αναζήτησης εργασίας και την προσωπική δήλωση ανεργίας είναι διαφορετικές, μπορεί να χρειαστεί να παρουσιαστείτε συμπληρωματικά και αυτοπροσώπως στο Γραφείο Εργασίας για τη δήλωση ανεργίας. Παρακαλούμε δώστε προσοχή στις υποδείξεις στο παρόν φυλλάδιο και στις υποδείξεις που σας δίνουν οι συνεργάτες  των Γραφείων Εργασίας. Έτσι αποφεύγετε τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις.

Έγκαιρη δήλωση αναζήτησης εργασίας 

Είστε υποχρεωμένοι να δηλώσετε αυτοπροσώπως ότι ψάχνετε εργασία το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη. Αν πληροφορηθείτε για τη λήξη της εργασίας ή της μαθητείας σε λιγότερο από τρεις μήνες, τότε πρέπει να δηλώσετε παρουσία εντός τριών ημερών αφού μάθετε για το χρονικό σημείο της λήξης. Για να τηρηθούν οι προθεσμίες και για να σας διευκολύνουμε με τη δήλωση αναζήτησης εργασίας, μπορείτε να μας κοινοποιήσετε π.χ. online (στη διεύθυνση „eServices Vermittlung und Beratung“ στην ιστοσελίδα www.arbeitsagentur.de) ή τηλεφωνικώς ότι λήγει η εργασία σας και να κλείσετε ένα ραντεβού, για να καταθέσετε αυτοπροσώπως τη δήλωση αναζήτησης εργασίας. Η δήλωσή σας αποκτά ισχύ μόνο όταν έχετε παρουσιαστεί στο προγραμματισμένο ραντεβού στο Γραφείο Εργασίας.

Ακόμη και αν ο εργοδότης σας έχει δώσει προοπτικές ότι θα συνεχίσει να σας απασχολεί ή αν διεκδικήσετε τη συνέχιση της απασχόλησης ή της μαθητείας μέσω της δικαστικής οδού, συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση της δήλωσης. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Μια χρονική αναστολή διαρκείας μιας εβδομάδας μπορεί να προκύψει αν δεν δηλωθείτε – όπως περιγράφεται παραπάνω – ότι ψάχνετε εργασία σε ένα Γραφείο Εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση της έγκαιρης αναζήτησης εργασίας θα βρείτε στο Διαδίκτυο στη σελίδα www.arbeitsagentur.de.

2. Τι πρέπει να κάνετε μόλις προκύψει η ανεργία;

2.1. Δήλωση ανεργίας

Θα λάβετε χρηματικές παροχές μόνο όταν έχετε δηλώσει αυτοπροσώπως την ανεργία σας στο αρμόδιο Γραφείο Εργασίας – κάνοντας τη δήλωση ανεργίας ισχύει συγχρόνως ότι έχετε κάνει αίτηση για τη χρηματική παροχή. Γι΄ αυτό είναι σημαντικό να παρουσιαστείτε στο Γραφείο Εργασίας το αργότερο την πρώτη ημέρα της ανεργίας για να κάνετε τη δήλωση ανεργίας. Αυτό μπορείτε να το κάνετε επίσης εντός 3 μηνών πριν αρχίσει η ανεργία. Παρακαλούμε προσέξτε εντούτοις οπωσδήποτε τις σημειώσεις σχετικά με τη δήλωση αναζήτησης εργασίας στην Παράγραφο 1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η δήλωση ανεργίας που πρέπει να κάνετε αυτοπροσώπως είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή επιδόματος ανεργίας! Αν δεν έχει δηλώσετε ότι είστε άνεργος και αρρωστήσετε και δεν μπορείτε να εργαστείτε, αυτό μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες όχι μόνο στο επίδομα ανεργίας αλλά και στο επίδομα ασθενείας, δηλ. να το χάσετε.

Αν δεν μπορέσετε να δηλωθείτε αυτοπροσώπως άνεργος την πρώτη μέρα μετά τη λήξη της απασχόλησης, επειδή το Γραφείο Εργασίας είναι κλειστό (π.χ. Σάββατο, Κυριακή ή αργία) δεν έχετε να φοβηθείτε κάτι, θα πρέπει απλώς να παρουσιαστείτε στο Γραφείο Εργασίας την επόμενη ημέρα που θα ανοίξει πάλι. Σε περίπτωση ασθενείας συνιστούμε να παρουσιαστείτε το αργότερο την τελευταία ημέρα που έχετε αναρρωτική άδεια, σε περίπτωση που το Γραφείο Εργασίας είναι κλειστό την πρώτη ημέρα που θα έχετε αναρρώσει.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Η απασχόληση λήγει στις 30 Απριλίου. Η πρώτη ημέρα της ανεργίας είναι η 1η Μαΐου. Αυτήν την ημέρα, που είναι αργία, το Γραφείο Εργασίας είναι κλειστό. Αν συντρέχουν όλες οι άλλες προϋποθέσεις ωστόσο, το επίδομα ανεργίας θα πληρωθεί από την 1η Μαΐου, όταν γίνει η δήλωση ανεργίας αυτοπροσώπως την 2α Μαΐου.

2.2 Υποβολή αίτησης

Η αίτηση για το επίδομα ανεργίας ισχύει ότι έγινε με τη δήλωση ανεργίας, αν δεν καταθέσετε κάποια άλλη δήλωση. Για να ελέγξουμε ότι δικαιούστε το επίδομα ανεργίας, θα σας δώσουμε το έντυπο αίτησης που πρέπει να συμπληρώσετε προσεκτικά ή θα καταθέσετε την αίτηση με την άνεσή σας online μέσω της ιστοσελίδας  www.arbeitsagentur.de „Meine eServices“ » „eServices Geldleistungen“.

Μπορείτε να βοηθήσετε να διεκπεραιώσουμε γρήγορα την αίτησή σας τηρώντας τα εξής:

• Να έχετε πρόχειρα όλα τα σημαντικά δικαιολογητικά, δηλ.

Ταυτότητα ή διαβατήριο και το τρέχον πιστοποιητικό δήλωσης στο δήμο (Meldebescheinigung) (για να ελέγξουμε τα στοιχεία και τη διεύθυνσή σας), όταν θα παρουσιαστείτε αυτοπροσώπως,

Δικαιολογητικά εργασίας (τουλάχιστον βεβαίωση εργασίας),

Παραστατικό εισφορών (υποχρεωτική ασφάλιση στην ασφάλιση ανεργίας).

Συμπληρώστε προσεκτικά, εξ ολοκλήρου και με ευανάγνωστα γράμματα το έντυπο της αίτησης και όλα τα συμπληρωματικά φύλλα. Την αίτησή σας μπορείτε να την καταθέσετε και online μέσω της διεύθυνσης www.arbeitsagentur.de στο σημείο „Meine eServices“ » „eServices Geldleistungen“.

Σ΄ αυτήν την περίπτωση θα έχετε ως υποστήριξη υποδείξεις και επεξηγήσεις καθώς και μια δωρεάν τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης.

Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, προσπαθήστε έγκαιρα να ζητήσετε βεβαιώσεις εργασίας από τους προηγούμενους εργοδότες σας. Οι βεβαιώσεις εργασίας θα σας παραδοθούν είτε αυτοπροσώπως, όταν τις ζητήσετε, είτε θα σταλθούν ηλεκτρονικά στο Ομοσπονδιακό Ίδρυμα για την Απασχόληση  (Bundesagentur für Arbeit). Όταν η αποστολή γίνει ηλεκτρονικά, θα λάβετε από το Ομοσπονδιακό Ίδρυμα για την Απασχόληση (Bundesagentur für Arbeit) ταχυδρομικώς μια εκτύπωση της βεβαίωσης εργασίας που μας στάλθηκε. Παρακαλούμε φροντίστε να μην λείπουν στοιχεία από τη βεβαίωση εργασίας.

Παραθέστε με λεπτομέρεια σε ένα ξεχωριστό φύλλο χαρτί τους λόγους που προκάλεσαν να χάσετε την εργασία σας, 

σε περίπτωση που δηλώσατε εσείς ο ίδιος την παραίτηση ή λύσατε το συμβόλαιο μέσω ακύρωσης

σε περίπτωση που κλείσατε τη λεγόμενη συμφωνία διακανονισμού, αν σας απέλυσε ο εργοδότης σας ή αν κλείσατε άλλες συμπληρωματικές συμφωνίες με τον εργοδότη σας – π.χ. για την πληρωμή αποζημίωσης -.

σε περίπτωση που η απόλυσή σας  έγινε από τον εργοδότη χωρίς να τηρηθεί η προθεσμία καταγγελίας ή σε περίπτωση που η απόλυση είναι παράνομη ή αντισυμβατική με βάση κάποια συλλογική σύμβαση

σε περίπτωση που απολυθήκατε από τον εργοδότη επειδή δώσατε (ή υποτίθεται ότι δώσατε) αφορμή παραβιάζοντας με τη συμπεριφορά σας τις συμβατικές σας υποχρεώσεις, βλ. επίσης  Παράγραφο 6 (περίοδος αναστολής).

Τα στοιχεία σας για την απαίτηση χρηματικών παροχών

Θα ελέγξουμε αρχικά αν και από πότε πληροίτε τις προϋποθέσεις για να σας χορηγηθεί το επίδομα ανεργίας με βάση τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε στο έντυπο της αίτησης και τα δικαιολογητικά που θα καταθέσετε.

Πιθανόν να χρειαστεί το Γραφείο Εργασίας συμπληρωματικές πληροφορίες ή να πρέπει να ελέγξει συγκεκριμένα στοιχεία. Σ΄ αυτήν την περίπτωση έχει το δικαίωμα να αναζητήσει αυτές τις πληροφορίες. Φυσικά όλες οι πληροφορίες όπως και τα δικά σας στοιχεία προστατεύονται από το νόμο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το Γραφείο Εργασίας θα μεταβιβάσει τέτοια στοιχεία μόνο στα πλαίσια νόμιμης πληρεξουσιότητας σε τρίτους.

Έντυπο αίτησης και συμπληρωματικά φύλλα

Η διαδικασία της αίτησης σχεδιάστηκε για να είναι όσο πιο εύκολη κι απλή για σας. Αρχικά συμπεριλαμβάνει τη «βασική αίτηση» που περιέχει όσο το δυνατόν λίγες ερωτήσεις και στοιχεία, για να καταγραφούν τα συχνότερα δεδομένα. Την αίτηση θα την πάρετε από το αρμόδιο για σας Γραφείο Εργασίας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και το online έντυπο, που μπορείτε να το κατεβάσετε στο Διαδίκτυο στη σελίδα www.arbeitsagentur.de „Meine eServices“ „eServices Geldleistungen“.

Κατά την καταγραφή των στοιχείων το έντυπο σας καθοδηγεί σε όλες τις φάσεις και σας υποστηρίζει με ανάλογες υποδείξεις κι επεξηγήσεις. Σε περίπτωση που συναντήσετε δυσκολίες κατά το συμπλήρωμα θα σας βοηθήσει μια δωρεάν τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης. Το Γραφείο Εργασίας θα ελέγχει διαρκώς ποια δικαιώματα έχετε ήδη κατοχυρώσει ή και ποια μπορείτε να απαιτήσετε συμπληρωματικά.

Τα «συμπληρωματικά φύλλα» θα τα λάβετε μόνο όταν το Γραφείο Εργασίας κρίνει αναγκαίο ότι χρειάζεται και άλλα στοιχεία για την αίτησή σας (π.χ. ιδιαιτερότητες για τη διαθεσιμότητα φοιτητών ή περιόδους άδειας για φροντίδα τέκνων ή για ειδικές περιπτώσεις της ασφάλισης ασθενείας, περίθαλψης και σύνταξης όταν χορηγείται η χρηματική παροχή).

Αρκετά από τα προσωπικά σας δεδομένα θα έχουν ήδη τυπωθεί στο έντυπο της αίτησης πριν σας το παραδώσουν στο  Γραφείο Εργασίας. Παρακαλούμε ελέγξτε ξανά με προσοχή όλα τα δεδομένα πριν καταθέσετε την αίτηση. Ίσως έχουν προκύψει κάποιες αλλαγές που πρέπει να διορθωθούν, π.χ. αν έχετε αλλάξει διεύθυνση κατοικίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Συμπληρώστε με προσοχή όλα τα στοιχεία που ζητά η αίτηση, έτσι δεν χρειάζεται να γίνονται μετέπειτα διασαφηνίσεις και ο χρόνος επεξεργασίας μειώνεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορείτε να καταθέσετε την αίτηση για επίδομα ανεργίας και online μέσω της ιστοσελίδας www.arbeitsagentur.de  στο σημείο „Meine eServices“ „eServices Geldleistungen“. Όταν συμπληρώνετε την αίτηση, έχετε υποστήριξη που σας καθοδηγεί μέσα από τις φάσεις της αίτησης και σας υποδεικνύει ενδεχομένως ποια δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσετε επιπλέον. Αυτά τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να τα ανεβάσετε άμεσα όσο βρίσκεστε στο σημείο „eServices Geldleistungen“ και να τα προσθέσετε στην αίτησή σας. Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε την αίτησή σας και να την μεταβιβάσετε άμεσα και online στο Γραφείο Εργασίας. Η έγκαιρη αποστολή των δικαιολογητικών σας βοηθά στη γρήγορη επεξεργασία της αίτησής σας και στην απόφαση αν δικαιούστε χρηματικές παροχές. Για να έχετε εικόνα της κατάστασης, σας προσφέρουμε έναν πίνακα όπου μπορείτε να τσεκάρετε ποια δικαιολογητικά έχετε στείλει και ποια λείπουν ακόμη.  

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 

Γερμανία: Οικογενειακή ασφάλεια ασθενείας . Νόμοι στην αγορά εργασίας (2)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.